Nederlandse houthandelaren, waaronder het formeel gewaarschuwde bedrijf Rodenhuis Holding, doen nog altijd zaken met houtbedrijven die de Amazone illegaal plunderen. Dit blijkt uit ons nieuwe rapport ‘The Amazon’s Silent Crisis: Licence to launder’. Hoe is dat mogelijk? NVWA, let u even op?!
Het is overduidelijk: foute bedrijven in Brazilië doen foute zaken met bedrijven in Nederland. Het afgelopen jaar publiceerde Greenpeace een aantal rapporten waarin we aantoonden dat Braziliaanse bedrijven illegaal gekapt hout witwassen. We volgden het papieren spoor naar Europa en vroegen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) om actie tegen de bedrijven die dit hout op de Nederlandse markt brengen. De NVWA is verantwoordelijk voor het handhaven van het verbod op de handel in illegaal gekapt hout. Eén bedrijf kreeg in mei 2014 een officiële waarschuwing van de NVWA: Rodenhuis Holding. Desondanks gaat dit bedrijf – én vele anderen – gewoon door met het inkopen van dubieuze partijen hout, onder andere van Santa Efigenia.

Santa Efigenia

De afgelopen maanden deed Greenpeace Brazilië onderzoek naar het omstreden houtkapbedrijf Santa Efigenia, waar we in oktober 2014 in het Night terrors-rapport al voor waarschuwden. Het bedrijf is bepaald geen heilige en inmiddels is zelfs de kapvergunning ingetrokken. Dat zou genoeg waarschuwing voor de NVWA moeten zijn, maar niets is minder waar. Wij snappen het niet meer: er is een wet die duidelijk is: géén handel in verdacht hout. Er is een instantie die daarop moet toezien: de NVWA. Waarom gaat de handel in dubieus hout dan gewoon door? Deze dringende vraag ligt inmiddels samen met het nieuwe rapport bij staatssecrataris Dijksma op het bureau en wij wachten op antwoord.

Red het regenwoud, red het klimaat

Het Amazone regenwoud is het grootste regenwoud op aarde. Met duizenden dier-, planten- en insecten soorten is de biodiversiteit van dit oerwoud ongeëvenaard. Ook voor ruim 24 miljoen mensen is het Amazonewoud onmisbaar. Zij vinden er onderdak en voedsel. De bomen en planten in de Amazone houden voor 80 tot 120 miljard ton aan CO2 vast. Als dat vrijkomt door ontbossing, versnelt de opwarming van de aarde. Desondanks wordt de Amazone verwoest door een ongecontroleerde economische uitbuiting – staatssecretaris Dijksma: let u even op?! – waar Nederlandse bedrijven ongestraft aan meewerken.

 

aap

Bossen zijn van levensbelang

Bossen zijn prachtig en van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij.

Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt. Lees meer >>