Ik heb vanuit ons rubberbootje via de radio met een aantal vissers gesproken, waaronder grote jongens van 2000 Pk met boomkor en wekkerkettingen, zeg maar gerust de meest schadelijke manier van vissen in de Noordzee. Opvallend is altijd dat alle problemen worden ontkend. Uiteindelijk komt het er altijd op uit dat Greenpeace de vissers met rust moet laten, want ze zijn toch gewoon hun brood aan het verdienen.

De slechte toestand van de natuur in de Noordzee (wetenschappelijk onderbouwd door cijfers van de Europese Commissie) wordt voortdurend in twijfel getrokken. ‘Het klopt allemaal niet, het is een groene leugen, het gaat erg goed met de Noordzee’. Het ecosysteem is zwaar aangetast, maar de vissers die ik spreek hebben een aparte kijk op de wereld: Hun blikveld is de vangst in hun net en op basis daarvan roepen ze dat het prima gaat: “Er zit veel schol in. En nee hoor, ik heb nooit bijvangst.”

Inderdaad is de schol herstellende, maar dat is een apart verhaal. Als je kijkt naar heel veel andere vissoorten in de Noordzee, dan is de situatie alarmerend en soms al te laat. Als je hier op de Klaverbank onder water kijkt, dan wordt je toch wat depressief over de staat van moeder aarde.

Maar hoe zit het nu met die schol? Het gaat inderdaad iets beter met schol. Op sommige plekken is het niet uit te sluiten dat de schol profiteert van de boomkor, omdat het omploegen van de bodem door sleepnetten weer voedsel oplevert voor de schol. Het wordt een soort monocultuur.. De schol is een platvis en omdat de vissen boven de bodem ( de rondvis) zijn weggevist, is er meer ruimte in het ecosysteem voor de platvissen. Maar ook bij de schol zie je een verandering: Ze worden door de visserijdruk steeds kleiner. Hebben niet meer de kans groter te groeien.

Dit is slechts een klein deel van de discussie. Vanwege economische belangen worden de natuurbelangen in twijfel getrokken. We moeten die zaken scheiden en de overheid zal daar een belangrijke rol in moeten spelen. Als er één thema is waarbij je de problemen niet kunt laten oplossen ‘door de markt’, dan is het dit wel. En nu naar de brug want we gaan naar de Doggersbank.

Auteur

Close