Nederland is in de EU een hoofdrolspeler in illegaal gekapt hout, gezien de omvang van de handel hierin. Daarmee heeft Nederland een grote verantwoordelijkheid om dit probleem aan de vraagzijde aan te pakken. De Nederlandse overheid moet daarom in de ontwikkeling van de regelingen op internationaal niveau een actieve en vooruitstrevende positie innemen. Evenals bij de invoering van die regelingen in Nederland. In dit document geven Greenpeace, Milieudefensie en WNF hun visie op dit onderwerp.

In oktober 2010 werd door het Europese Parlement en de Europese Raad EU-houtwetgeving aangenomen om criminele praktijken in illegaal gekapt hout te stoppen, zodat (i) een ‘level playing field’ wordt gecreëerd, (ii) consumenten geen illegale producten meer kunnen kopen en (iii) wereldwijd de basis gelegd wordt voor de volgende stappen naar duurzaam bosbeheer. Voor de uitvoering van deze wet zijn in de loop van 2011 een aantal regelingen door de Europese Commissie voorgesteld.

In dit document presenteren WWF, Greenpeace en Milieudefensie de belangrijkste aandachtspunten met betrekking  tot de  uitvoeringsverordeningen op toezichthoudende organisaties (Monitoring Organizations; MO’s) en de zorgvuldigheidseisen (Due Diligence), en de  invoering  van de wetgeving  op nationaal niveau.

NOG-input op de EU-houtwetgeving