Samen met ruim 60 Greenpeace actievoerders uit heel Europa en Brazilië blokkeerden wij op 11 mei 2022 we een soja-schip in zeesluis IJmuiden! In de sluis lag de Crimson Ace. Een 225 meter lang megaschip met 60 miljoen kilo soja uit Brazilië aan boord. Meer dan 85% van de naar Europa geïmporteerde soja is bestemd voor veevoer. Nederland is de poort van Europa voor de import van producten, zoals soja, waarvoor natuur wordt verwoest en mensenrechten geschonden.

Foto’s: Marten van Dijl / Greenpeace

De natuur gaat eraan voor onze kiloknallers, terwijl we haar juist zo hard nodig hebben om de aarde leefbaar te houden.

Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland

Europa draagt bij aan natuurverwoesting en het schenden van mensenrechten

Bij de vreedzame Greenpeace actie waren Inheemse leiders uit Brazilië aanwezig. Zij worden dagelijks geconfronteerd met de vernietigende gevolgen van de soja-handel. Daarom pleiten zij samen met ons voor een ijzersterke Europese Bossenwet

“Europa is medeverantwoordelijk voor de verwoesting van ons thuis en kan er via deze wetgeving voor zorgen dat hier verandering in komt. Wij roepen de ministers op om die kans te grijpen, niet alleen om de rechten van de Inheemse bevolking veilig te stellen, maar ook voor de toekomst van onze planeet.” Aldus Alberto Terena, leider van het Braziliaanse Terena-volk uit de deelstaat Mato Grosso do Sul.

Wij zijn van ons land verdreven en onze rivieren zijn vervuild met gif, allemaal om ruimte te maken voor grootschalige landbouw.

Alberto Terena, leider van het Terena-volk

© Joris van Gennip / Greenpeace

Via Nederlandse havens komen verwoestende producten Europa binnen

Via Nederlandse havens kunnen verwoestende producten onbelemmerd Europa binnenkomen. De aanvoer van Russische olie gaat gewoon door, maar ook soja waarvoor natuur verdwijnt wordt met open armen ontvangen. We hebben een sterke Europese wet nodig die hier een einde aan maakt. Dit schip, de Crimson Ace, zit vol soja waarvan de herkomst volstrekt onduidelijk is. Certificering heeft gefaald, want in de praktijk komt alles op één hoop terecht. Een goede Bossenwet verplicht bedrijven eindelijk om precies te weten wat ze inkopen en te bewijzen dat daar geen natuur voor is vernietigd. Alleen dan kunnen we de rotte appels uit de keten halen.

Greenpeace blokkeert soja-schip

Bij de actie waren actievoerders uit Brazilië en verschillende Europese landen betrokken. Klimmers blokkeerden de sluisdeur met een 40 meter lang spandoek met de tekst: ‘EU: Stop nature destruction now’. Op het water voeren onze rubberboten met actievoerders die spandoeken in hun eigen taal dragen. Verder dreven er grote kubussen in het water voor de sluisdeuren, met de boodschap ‘Protect Nature’ en de namen van meer dan tienduizend Greenpeace-supporters uit heel Europa die de actie steunen. De Inheemse leiders uit Brazilië voeren mee op ons zeilschip Beluga.

Tijd voor een ijzersterke Bossenwet!

Wij eisen een stevige Bossenwet die volledig traceerbare ketens garandeert voor alle producten die leiden tot natuurverwoesting, van soja tot rubber en maïs. Het is belangrijk dat niet alleen bossen, maar alle cruciale ecosystemen beschermd worden. Ook moeten de mensenrechten van Inheemse volkeren en lokale gemeenschappen goed verankerd zijn in deze wet. Tot slot mogen bedrijven die niet aan deze regels voldoen niet langer gefinancierd worden door Europese investeerders.

Op 28 juni komt de Europese Milieuraad bijeen om te vergaderen over het wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof is hier namens Nederland bij aanwezig. 

Greenpeace actie gemist?

Heb je de actie gemist, maar ben je nieuwsgierig naar alle ins en outs van de campagne en de actie zelf? Check de campagnepagina voor meer informatie en lees het live-blog terug.