In Den Haag vindt vandaag een congres plaats ter voorbereiding op de VN-conferentie Rio+20. Een groep twintigers roept alle aanwezigen op dit keer echt stappen te zetten voor een groene toekomst en van de VN-top geen VN-flop te maken.

Een groep twintigers vraagt om stappen voor een groene toekomst © Photo: Cris Toala Olivares

 

Twintig jaar geleden werden in Rio de eerste internationale afspraken gemaakt over duurzame ontwikkeling en milieu. Ze herinnert het zich natuurlijk niet, maar Marloes Boere (20) ziet wel de gevolgen van het falende beleid. ‘In het jaar dat ik geboren werd, kwamen wereldleiders voor het eerst bij elkaar om te praten over een groene toekomst. Sindsdien is alleen maar enorm veel bos verdwenen, worden oceanen leeggevist en zijn miljoenen mensen op de vlucht door klimaatverandering. Dat moet anders de komende twintig jaar’.

1992-2012: van Rio naar Rio+20
De bijeenkomst in Den Haag ziet Boere als een belangrijke kans om vertegenwoordigers van de overheid en de top van het bedrijfsleven te wijzen op de grote milieuproblemen van deze tijd, en de gevolgen ervan. De cijfers heeft ze: Sinds 1992 is 284 miljoen hectare bos verdwenen, zijn er 25 miljoen klimaatvluchtelingen en is nog maar één procent van de oceanen beschermd. Daarom staan de baby’s van toen op, met spandoeken en een vier meter hoog Christusbeeld. Voor een groene toekomst die haalbaar is, mits vervuilende en achterhaalde industrie en technologie niet meer worden gesteund en duurzame alternatieven ruim baan krijgen.

Rol van bedrijven
Sylvia Borren, directeur van Greenpeace Nederland, is ook in Den Haag. Zij signaleert een duidelijke tweedeling in het bedrijfsleven die ze aan de kaak wilt stellen. ‘Een deel van de bedrijven loopt echt voorop als het gaat om duurzaamheid: zij investeren in schone energie en zorgen dat ze niet betrokken zijn bij ontbossing en overbevissing. Maar een ander deel frustreert de overgang naar een duurzame, eerlijke en gezonde wereld. Werkgeversorgansiatie VNO/NCW, een van de sprekers over een groene economie, is volstrekt niet groen bezig: zij probeert onder invloed van bedrijven als Shell en Essent consequent de klimaatdoelen van dit kabinet steeds verder af te zwakken. Met die club ben ik van plan een hartig woordje te wisselen.’