Analyse over stikstofdepositie in 2025 op de meest urgente habitats en leefgebieden

Gispoint heeft onderzocht of het kabinet in potentie op grond van de voorgenomen maatregelen en maatregelen die reeds zijn of worden uitgevoerd tot eind 2025, voldoet aan de opgave om voor eind 2025 de stikstofdepositie op de meest urgente natuur onder de kritische depositiewaarde (KDW) te brengen.  

Download het onderzoeksrapport.

download pdf