Greenpeace heeft Nederlandse supermarkten met elkaar vergeleken op het gebied van hun beleid ten aanzien van pesticidengebruik en bescherming van de bij.

Het best scoren de duurzame speciaalzaken Estafette, Ekoplaza en Marqt. Het slechtst presteren de winkels die zijn aangesloten bij inkoopcombinatie Superunie . Ook de score van de drie grootste ketens, Albert Heijn, Jumbo en Lidl, is ronduit teleurstellend.

Geen van deze supermarkten hanteert een zwarte lijst voor bijengif, de meest schadelijke pesticiden voor bijen en bestuivers. En bij geen van de grote ketens komt het segment biologisch boven de 5 procent. Jumbo, Lidl en Albert Heijn schermen met hun inzet voor een verduurzaming van de landbouw, maar de schaal van de projecten is klein en de doelen zijn vaag. De vergelijking van Greenpeace toont aan dat dat supermarkten veel mogelijkheden hebben om hun beleid te verbeteren.

Het rapport ‘Supermarkten aan zet voor duurzame gewasbescherming’ uit april liet zien dat in de Nederlandse teelt van aardappelen, appels en tomaten een halvering van het pesticidengebruik mogelijk is zonder daling van de opbrengsten. Ook is het mogelijk om stapsgewijs te stoppen met het gebruik van de meest schadelijke bestrijdingsmiddelen. Een voorwaarde is dat supermarkten een actieve rol gaan spelen in de verduurzaming van de teelt van producten.

Nog steeds worden op de helft van de meetpunten in Nederland de normen voor de waterkwaliteit overschreden. Wilde bijen, hommels en andere bestuivers staan er slecht voor vanwege overmatig pesticidengebruik, bijenziektes en een gebrek aan bloemen op het platteland. Elk jaar wordt er rond de 11 miljoen kilo aan bestrijdingsmiddelen gespoten in Nederland.

Kees Kodde, woordvoerder van Greenpeace: “Supermarkten noemen veel projecten waar hun telers bij betrokken zijn, maar maken niet duidelijk wat zij daar zelf aan bijdragen. Supermarkten zijn er meesters in om te pronken met andermans veren. Het wordt hoog tijd dat de supermarkten de boeren gaan ondersteunen die graag een duurzamere richting op willen. Innovatieve boeren verdienen een goede prijs voor een duurzaam product. Supermarkten kunnen het verschil maken, maar doen het niet.”

Greenpeace stuurde de supermarkten in januari een vragenlijst met elf vragen over hun beleid inzake pesticiden en bijen. De supermarkten hebben gereageerd op een voorlopige versie van het rapport en op grond daarvan is de tekst op sommige punten aangepast. Het rapport is onderdeel van de campagne ‘Red de bij, maak je supermarkt gifvrij’, waarmee Greenpeace de supers Lidl, Albert Heijn en Jumbo oproept in actie te komen voor de bij. Met een gezamenlijk marktaandeel van 64 procent zijn deze drie in staat het tij ten goede te keren.