Minder dieren voor een betere wereld en een gezonder leven

Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats voor het Klimaatakkoord. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat er stappen worden gemaakt om de CO2-uitstoot in ons land drastisch te verlagen. In Nederland komt ongeveer 10% van deze uitstoot uit de veehouderij. Kort gezegd komt dit door gassen die vrijkomen bij de spijsvertering van het vee en uit de mest. Daar bovenop komt nog eens de uitstoot die wordt veroorzaakt door het veevoer, waarvoor bossen in de Amazone worden gekapt en veel water nodig is, en het transport van en naar de veeteeltbedrijven. Om ons klimaat te redden, is er voor de landbouwsector maar een oplossing: inkrimping van onze gigantische veestapel in combinatie met de overgang naar ecologische veeteelt.

Naast dat het houden van minder dieren goed is voor het klimaat, zijn er nog héél veel andere redenen te bedenken om het aantal koeien, varkens en kippen drastisch te verlagen. Denk aan ziektes als Q-koorts, dierenleed, luchtvervuiling, schade aan natuur en milieu en overlast voor omwonenden. Daar komt nog bij dat veel boeren nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Maar ondanks alles houden politici en bedrijven deze doorgedraaide situatie gewoon in stand en worden echte oplossingen vooruit geschoven.

Scenario toekomst voedselsysteem

Greenpeace wil dat naast klimaat ook deze problemen de aandacht krijgen die ze verdienen bij het maken van keuzes over de toekomst van ons voedselsysteem. We gingen de boer op om in een serie videoportretten de absurditeit van de industriële veehouderij in beeld te brengen. Je kunt alle 6 afleveringen hieronder bekijken.

Klik linksboven in beeld voor de gehele playlist.

De geïnterviewden

Gerben Engwerda heeft een biologische melkveehouderij. Door de wetgeving omtrent fosfaatrechten die voortvloeien uit de mestoverschotten van de industriële veeteelt zit hij, als voorloper, met een probleem: hij mag minder koeien houden dan nodig zijn om zijn land te kunnen bemesten, terwijl hij voor biologische teelt geen kunstmest mag gebruiken.

Jantien de Boer, auteur van het boek ‘Landschapspijn’, belicht de gevolgen van de industriële veeteelt voor natuur en milieu. De biodiversiteit komt ernstig in gevaar.

Jos van de Sande, arts, vertelt over de gezondheidsrisico’s van overvolle megastallen dicht bij de bebouwde kom, zoals Q-koorts. Als een virus muteert en overslaat van dier op mens, kan een ziekte zich razendsnel verspreiden.

Jo Jacobs is omwonende van een mega kalverenstal. Hij verzet zich namens de buurt tegen de verdere uitbreiding vanwege de stank- en geluidsoverlast en risico’s voor de gezondheid.

Frederieke Schouten, dierenarts en werkzaam bij Varkens in Nood, maakt zich zorgen over het dierenwelzijn en ziektes die (varkens)boeren bij zich dragen.

Martijn van Dijck woont vlak bij een industriegebied met een mestfabriek, veevoerfabriek en een megaslachterij. Hij ondervindt hiervan dagelijks veel overlast.

Maar hoe dan wel?

Om het klimaat, omwonenden, dieren, boeren en de natuur niet nog langer te laten lijden onder de gevolgen van de industriële veeteelt, moet er nú iets veranderen. Door de veestapel in te krimpen, over te stappen naar ecologische veeteelt en minder vlees en zuivel te eten, kunnen we het klimaat nog redden. Het rapport ‘Minder is meer’ laat zien dat als we de doelen van het Parijs-akkoord kunnen halen als we in 2030 wereldwijd maximaal 24 kilo vlees per persoon per jaar eten en in 2050 minder dan 17 kilo. Dan houden we de temperatuurstijging onder de 1,5 graad Celsius.  Lees het rapport hier.

Dit doen wij

Greenpeace is betrokken bij de de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. We bespreken de resultaten uit dit rapport met vertegenwoordigers van de overheid, brancheorganisaties en de levensmiddelenindustrie. Zo laten we wetenschappelijk onderbouwd zien dat we het het klimaat kunnen redden en de wereld op een gezonde manier kunnen blijven voeden.

Teken de petitie

Wil je ook dat de overheid de schadelijke industriële veehouderij aanpakt waardoor het milieu, de dieren en de boeren weer een gezonde toekomst tegemoet kunnen gaan? Teken dan hier de petitie.