Het handelsakkoord tussen de EU en Canada, beter bekend als CETA, veroorzaakt aanzienlijke risico’s voor Europese standaarden met betrekking tot het milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid, zo waarschuwen Greenpeace en het Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP). Deze deal stelt Noord-Amerikaanse bio-industrie in staat om bestaande Europese standaarden te verzwakken. Het gaat dan over standaarden met betrekking tot groeihormonen, genetisch gemodificeerde organismen (GMOs), het klonen van dieren en herkomstetikettering.

21 september is de eerste dag van CETA’s ‘voorlopige toepassing’: 90 procent van het handelsakkoord treedt in werking, zelfs voordat nationale en regionale parlementen van EU lidstaten het hebben goedgekeurd. De voorlopige inwerkingtreding betekent dat er lagere tarieven en ruimere quota worden ingevoerd, en er meer samenwerking komt op het gebied van regelgeving tussen de EU en Canada. Die nauwere samenwerking geeft bedrijven speciale toegang tot besluitvormers, waardoor zij makkelijker kunnen tornen aan de huidige standaarden.

Veel parlementen van EU lidstaten staan sceptisch tegenover CETA. België twijfelt bijvoorbeeld aan de rechtsgeldigheid van het nieuwe tribunaal Investment Court System (ICS) dat in CETA wordt opgericht. Door ICS krijgen bedrijven het exclusieve recht om een zaak aan te spannen tegen regeringen die nieuwe regels maken die tegen hun commerciële belangen in gaan. Daarom heeft België twee weken geleden het Europese Hof van Justitie gevraagd om een uitspraak met betrekking tot de geldigheid van ICS.

Vandaag publiceren Greenpeace en IATP drie rapporten die grote problemen met betrekking tot voedsel en landbouw in CETA blootleggen.

“Canada heeft zwakkere voedselveiligheidsstandaarden dan de EU, en een landbouweconomie die veel afhankelijker is van chemische middelen en gentech”, aldus Greenpeace woordvoerder Kees Kodde. “Deze deal geeft de Noord-Amerikaanse bio-industrie diverse mogelijkheden om Europese standaarden aan te vallen. Wat ze tot dusver niet hebben bereikt via de Wereldhandelsorganisatie, kunnen ze nu gaan doen via CETA. Daarom roepen wij de Tweede Kamer op tegen CETA stemmen.”

Met CETA raakt de EU nog verder vervlochten met de Noord-Amerikaanse bio-industrie. Het ontbreekt in de Verenigde Staten aan etiketteringswetten met betrekking tot gekloond vlees. Dit gecombineerd met de frequente handel van levend vee, genetisch materiaal en andere dierlijke producten tussen de Verenigde Staten en Canada, en de toename van rund- en varkensvlees exporten naar de EU, vergroot de kans aanzienlijk dat nakomelingen van gekloonde dieren in vlees in Europa terechtkomen.

Sinds 2016 is GMO zalm toegestaan in Canada. Sindsdien is er al circa 4,5 ton van deze zalm in Canada verkocht – zonder vermelding op het etiket. Dit betekent dat Canadese consumenten niet kunnen kiezen tussen GMO zalm en gewone zalm. CETA maakt het mogelijk dat de zalm export vanuit Canada groeit, door het verlagen van tarieven en uitgebreidere quota. Het is onduidelijk hoe de EU gaat garanderen dat er geen GMO zalm op de Europese markt komt.

Shefali Sharma, directeur van IATP Europe: “Terwijl het handelsakkoord TTIP met de VS veel weerstand oproept en de gemoederen flink bezig hield in de hele EU, is CETA eigenlijk een deal met de VS en haar bio-industrie, maar dan via de achterdeur.”

Lees meer in de vandaag gepubliceerde rapporten van Greenpeace en IAPT