Inheemse Brazilianen slagen erin ontbossing effectief te bestrijden, terwijl het in hun land levensgevaarlijk is om de natuur te beschermen. Hun strijd ook voor ons in Nederland belangrijk, want ontbossing is een van de belangrijkste aanjagers van klimaatverandering. Deze week eisen 3.000 inheemse Brazilianen bij het congresgebouw erkenning van hun landrechten.

Help mee de Amazone te beschermen: WORD FOREST FRIEND

Waarom inheemse Brazilianen protesteren

In Nederland is voor iedere vierkante meter grond vastgelegd wie er de eigenaar van is. In Brazilië is dat niet het geval. In het Amazone-regenwoud leven honderden inheemse volken al eeuwenlang in hetzelfde gebied. Op papier is de grond echter niet van hen. In dat geval kunnen ze het land moeilijk beschermen. Houtbedrijven kappen de bomen, mijnbouwers vervuilen de rivieren en veeboeren branden de bossen plat om plaats te maken voor sojaplantages.

Inheemse volken eisen al jarenlang erkenning van hun landrechten. En met succes. Steeds vaker worden ze ook op papier eigenaar. De afgelopen jaren verbeterde Brazilië de wetgeving over grondgebied van inheemse volken. Als een bedrijf dan bijvoorbeeld een dam wil bouwen, moet het betrokken volk daar eerst toestemming voor geven.

 

Inheemse Brazilianen eisen erkenning van hun rechten. Vaak woont een volk al eeuwenlang in een gebied, maar hun landrechten zijn niet vastgelegd. Ontbossers kunnen in dat gebied hun gang gaan.

In praktijk wordt de wet niet altijd nageleefd. Door corruptie kunnen bedrijven de regels omzeilen. Bovendien krijgt de organisatie die moet toezien op naleving van de wetten te weinig geld en menskracht van de regering. Het duurt soms jaren voordat de landrechten van een volk worden erkend. Als een bedrijf een negatief oordeel van een inheems volk negeert, heeft dat vaak geen consequenties.

Hoe inheemse Brazilianen ook jou helpen

Inheemse volken zijn de beste bosbeschermers van het Amazone – regenwoud. Op kaarten kun je zien dat waar de landrechten van inheemse volken zijn erkend – en ze dus het recht hebben om houtkappers en andere bedreigingen uit hun bos te weren – bosgebieden goed beschermd blijven. En daar heeft de hele wereld, en Nederland dus ook, veel profijt van:

  • Ontbossing is verantwoordelijk voor 12 procent van de wereldwijde CO2 -uitstoot, meer dan de uitstoot van alle vlieg-, weg- en treinverkeer en scheepvaart bij elkaar.
  • Als ontbossing in tropische regenwouden een land was, zou het bijna evenveel CO2 uitstoten als China.’ – World Resources Institute, 2014
  • Waar inheemse gemeenschappen de dienst uitmaken, zien we de grootste soortenrijkdom aan planten, dieren en insecten.

 

Iedere dag verdwijnt een stuk bos zo groot als Amsterdam. Dieren in het Amazone-gebied verliezen hierdoor leefgebied. Bijvoorbeeld de jaguar en het gouden leeuwaapje.

Levensgevaarlijk

In 2015 moesten in Brazilië 50 mensen de verdediging van hun land, rivieren en bossen met de dood bekopen. Toch gaan veel inheemse Brazilianen door met hun strijd. Aan het regenwoud valt veel geld te verdienen. Sommige bedrijven gaan daarom letterlijk over lijken om hun projecten in de bossen te realiseren.

Natuurbeschermers worden bedreigd, mishandeld en vermoord. Daarom is het belangrijk dat ze er niet alleen voor staan. Binnen het project ‘Alle ogen op de Amazone’ – mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij – schaart een brede coalitie van organisaties zich achter de inheemse volken die het regenwoud willen beschermen.

Inheemse bewoners krijgen beschikking over onder andere drones, tablets en digitale kaarten om ontbossing in hun land op het spoor te komen. Samen doen we onderzoek om te ontdekken wie de ontbossing veroorzaakt en verzamelen we bewijs. Met vervolging en publiekscampagnes pakken we de schuldigen aan. En daarnaast steunen we de inheemse bewoners in hun strijd voor erkenning van hun landrechten. Die strijd is voor hen van groot belang. En voor de rest van de wereld.


 

3.000 inheemse Brazilianen protesteren in hoofdstad Brasilia, bij het congresgebouw. Het is een van de grootste protestbijeenkomsten van inheemse bewoners ooit.