Wetenschappers staan versteld van Amazonerif

Greenpeace Brazilië heeft dit weekend de eerste door de mens gemaakte onderwaterfoto’s ooit van het Amazonerif gemaakt. De duik werd gemaakt met een kleine onderzeeër. Aan boord van ons schip de Esperanza waren enkele wetenschappers van het team dat het gigantische rif in 2016 heeft ontdekt.

Steun onze expedities en de strijd voor bijzondere ecosystemen:

Over enkele maanden willen oliemaatschappijen BP en Total beginnen met risicovolle boringen in de buurt van dit rif. Dit kunnen we niet laten gebeuren: Teken de petitie voor bescherming van het rif.

Een onderzeeër werd vanaf Greenpeaceschip de Esperanza te water gelaten met aan boord de wetenschapper Ronaldo Francini van de Federal University van Pará en Greenpeace campagneleider John Hocevar. Ronaldo nam deel aan de groep wetenschappers die het rif ontdekte. Een groot deel van de bemanning van de Esperanza was nodig om de onderzeeër in het water te krijgen.


Dankzij een dikke laag modder kon dit rif eeuwenlang vrijwel onopgemerkt groeien en bloeien. Hoe het precies bij de monding van de Amazone is ontstaan, is een groot raadsel voor de wetenschap.

“Dit rifsysteem is belangrijk om vele redenen, het gebruik en de beschikbaarheid van zonlicht en andere chemische processen om te groeien is een unieke eigenschap. Het heeft een enorm potentieel voor nieuwe soorten, en het is ook belangrijk voor het economisch welzijn van de visserijgemeenschappen langs de kustzone van de Amazone”, zegt Nils Asp, onderzoeker aan de Federal University van Pará.

“Ons team wil beter begrijpen hoe dit ecosysteem werkt. Onder andere door het beantwoorden van belangrijke vragen, zoals hoe de photosynthesemechanismen van het rif met een zeer beperkte hoeveelheid licht werken. Hopelijk kunnen we hierdoor het rif stapsgewijs in kaart brengen. Op dit moment is slechts 5% van het ecosysteem in kaart gebracht.” vervolgt Asp.

Het rif in gevaar

Hoewel wetenschappers nog maar net zijn begonnen met het onderzoek naar het rif, zijn de oliemaatschappijen Total en BP al van plan om het gebied te verkennen voor mogelijke olieboringen. Er wordt geschat dat de oliereserves ongeveer 15 tot 20 miljard vaten bevatten. Als al deze Amazone-olie opgeboord en verstookt wordt, komt er minimaal 6,5 miljard ton CO2 in de atmosfeer. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van alle auto’s ter wereld, drie jaar lang.

Eén van de toekomstige boorputten van Total ligt op slechts acht kilometer van het rif en het proces om de milieuvergunningen rond te krijgen is al in volle gang”, zegt Frederieke Vlek, campagneleider oceanen.

Ook ’s werelds grootste mangrovebos in gevaar

Boren in dit gebied betekent een constant risico op een olieramp. Het Cape Orange National Park, in de noordelijkste punt van de Braziliaanse staat van Amapá, beschermd ’s werelds grootste aaneengesloten mangrove bos. In het geval van een olieramp is er geen technologie in staat om een dergelijke omgeving op te ruimen. Bovendien zijn de risico’s in dit gebied verhoogd door de sterke stromingen en sediment dat het Amazone rivier met zich meedraagt. Tot nu toe zijn 95 putten geboord in het gebied, waarvan 27 stopgezet als gevolg van mechanische ongelukken. De overige boorpogingen zijn stopgezet door het ontbreken van economisch en technisch rendabele olie en gas. BP veroorzaakte eerder al een enorme ramp: in de Golf van Mexico lekte het boorplatform Deepwater Horizon 780 miljoen liter olie. Dat doodde duizenden dieren en verwoestte het ecosysteem.
Bekijk prachtige foto’s van de omgeving van het rif >>

Bedreigde dierensoorten in het gebied rond het rif

De monding van de Amazonerivier is het leefgebied van de Amerikaanse zeekoe, de gele schildpad, dolfijnen en de rivierotter – een bedreigde diersoort volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Het is ook het leefgebied van de lokale vissersgemeenschappen en meer dan 80 Quilombola gemeenschappen die economisch afhankelijk zijn van dit gebied.