Amsterdam, Nederland — De Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie is van mening dat de milieuvergunningen voor drie Nederlandse kolencentrales onterecht zijn verleend. Zij heeft vandaag uitgesproken dat het overschrijden van Europese vervuilingsplafonds door de kolencentrales wel degelijk relevant is voor de vraag, of er nieuwe kolencentrales mogen worden gebouwd. Als het Europese Hof deze visie deelt, wat meestal het geval is, betekent dit dat de verleende vergunningen voor de kolencentrales van E.on, Electrabel en RWE/Essent op losse schroeven staan.

Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie is enthousiast:
“De plannen voor kolencentrales stuiten in alle hoeken van de
samenleving op grote verontwaardiging en verzet. Het lijkt er nu op
dat ook op Europees niveau het milieu in bescherming wordt genomen.
Terecht: de bouw van vervuilende centrales die draaien op
ouderwetse steenkool is een ramp voor de luchtkwaliteit, de natuur
en het klimaat.”

Volgens de Advocaat-Generaal had de Nederlandse overheid moeten
toetsen of de kolencentrales die in aanbouw zijn voldoen aan de
nationale emissieplafonds (NEC). Dit zijn harde eisen over de
totale Nederlandse uitstoot van schadelijke stoffen. Nederland
voldoet niet aan deze normen en moet daarom de uitstoot van
stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxiden (SO2) drastisch
terugdringen. Met de komst van deze drie kolencentrales zal de
luchtvervuiling juist toenemen.

Greenpeace begon drie jaar geleden rechtszaken tegen de
milieuvergunningen van E.ON, Electrabel en RWE/Essent. Centrale
vraag is of de Nederlandse regering vergunningen voor
kolencentrales moet weigeren op grond van de Europese
vervuilingplafonds. Begin 2011 doet het Europees Hof definitief
uitspraak in deze zaak.