Als we het Energieakkoord waarmaken en de doortrekken, kunnen we al in 2030 60% schone energie leveren. Dat bewijst onafhankelijk onderzoek in opdracht van Greenpeace en NUON.

Volgens het Nederlandse Energieakkoord moet in 2023 16% van de totale energievoorziening schoon zijn opgewekt. Een mooi streven, maar het akkoord kijkt niet verder dan dat jaartal. Greenpeace en Nuon lieten SEO Economisch Onderzoek uitzoeken wat nodig is om in 2030 60% van de energievoorziening duurzaam opgewekt te leveren. Het bestaande beleid blijkt daarvoor een geschikte basis is, mits het tempo waarin we omschakelen naar schone energie ook ná de looptijd van het Energieakkoord (2023) vastgehouden wordt. En dat is precies waar nu de schoen wringt.

Lees het volledige rapport hier:

SEO- Nieuwe impulsen voor hernieuwbare elektriciteitsvoorziening 2020-2030