English version here

Ongetwijfeld zijn er veel Rabobankmedewerkers bezig om de wereld een beetje beter te maken. De kans is groot dat ook jij je zorgen maakt om klimaatverandering en afname van biodiversiteit. En dat jij je boodschappenmandje ook het liefst vult met producten die goed zijn voor boeren en het welzijn van dieren. Dan heb ik goed nieuws voor je. Want jij kunt de woorden ‘Growing a better world together’ echt omzetten in duurzame daden.

Wij hebben een aantal speerpunten voor een betere wereld geformuleerd, die hopelijk ook de jouwe zijn:

 1. Zorgen voor een goed en leefbaar klimaat voor de volgende generaties;
 2. Behouden van biodiversiteit en bevorderen van de natuur op en om het boerenland;
 3. De kennis en kunde van de boer weer centraal stellen;
 4. De sociaal economische positie van boerengezinnen laten floreren;
 5. De dieren in de veehouderij een waardig bestaan te laten leiden;
 6. Een gezond voedselsysteem creëren met meer ruimte voor plantaardig voedsel.

Zoals je misschien al weet, vormt de huidige productie van vlees en zuivel voor al deze speerpunten een probleem. Het Rabobank-beleid heeft veel invloed op de vormgeving van deze industrie. Jouw werkgever financiert namelijk bedrijven in alle stappen van de voedselketen – Rabo is bij wel 85% van de agri-sector in ons land betrokken. Die invloed betekent dat de Rabobank mede verantwoordelijk is voor de crisis waarin deze industrie zich nu bevindt. Dit betekent tegelijkertijd dat de Rabobank ook de sleutel in handen heeft om deze problemen op te lossen. Daarom willen we je de volgende ‘Food for thought’ meegeven.

Vleesbubbel

…de industriële veehouderij dermate problematisch is dat financieel deskundigen en beleggers als Robeco, Nationale Nederlanden, Actiam en Triodos investeringen in de vleesindustrie als een financieel risico voor de lange termijn aanmerken [1, 2]? De risico’s worden onder meer bepaald door voedselschandalen, de veel te grote wissel die de sector trekt op klimaat en natuur en de ongezond hoge consumptie van vlees. Geld steken in deze industrie wordt vergeleken met de vastgoedzeepbel en de dot-com bubbel.

 

Klimaatverandering

….om rampzalige klimaatverandering te voorkomen, moet onze maatschappij grondig veranderen. Experts [3, 4, 5] wijzen erop dat onze vlees- en zuivelconsumptie en productie drastisch moet verminderen om de afgesproken klimaatdoelen te halen.

 

Biodiversiteit

… productie van veevoer en begrazing wereldwijd de belangrijkste reden van uitbreiding van landbouwgrond ten koste van de natuur is [6]. Om de afname van biodiversiteit te stoppen en een rem te zetten op ontbossing, is een verandering van ons menu nodig. In Nederland zou meer ruimte moeten komen voor vogels, insecten en andere natuur op het boerenbedrijf. Minder uitstoot van meststoffen is noodzaak voor een gezonde Nederlandse natuur [7, 8, 9].

Gezondheid

…voedseldeskundigen erop wijzen dat ons huidige dieet ongezond veel (rood en bewerkt) vlees bevat [10, 11]. Artsen waarschuwen er bovendien voor dat het ongezond is om te leven in de buurt van grote stallen. Verder zijn de grote hoeveelheid dieren in Nederland problematisch – een uitbraak van een nieuwe zoönosen ligt op de loer [12, 13, 14].

 

Boerenwelzijn

… boeren de intensivering en schaalvergroting niet kunnen bijbenen. De boerenstand is in Nederland bijna gehalveerd sinds het begin van deze eeuw [15]. Bijna de helft van hen leeft onder de armoedegrens [16]. Meer dan 80% van de boeren wil wel duurzamer produceren, maar zit in de knel en vast in het systeem dat geënt is op nog meer schaalvergroting en intensivering [17, 18]. De leningen en het beleid van de Rabobank zijn daarin bepalend.

 

Vind jij ook dat een ecologisch voedselsysteem met drastisch minder dieren belangrijk is? Mooi! In jouw dagelijkse werk (in je team, bij de koffie en aan de lunchtafel) kan je jouw steentje bijdragen door de huidige koers van jouw werkgever te bediscussiëren. Maak van Rabobank weer een echte boerenbank; een bank die stopt met intensivering, schaalvergroting en meer vlees; en een bank die bouwt aan een toekomst met ecologische landbouw en minder dieren.

 

Bedankt voor je tijd.

 

Herman van Bekkem, Campagneleider Landbouw Greenpeace Nederland

Als je verder wilt spreken, kun je mij bereiken op: herman.van.bekkem@greenpeace.org of 06-29001140

 

—- Lees hier meer over onze campagne en het rapport ‘De Vleeskoorts van Rabobank’ —-

 

Verwijzingen

 1. FAIRR, 2016. Farm Animal Investment Risk & Return – Report:  Factory Farming: Assessing investment risks
 2. Fairr Network
 3. RLI, 2018. Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur – Rapport: Duurzaam en Gezond – Samen naar een houdbaar voedselsysteem.
 4. Rise, 2018.  Rural Investment Support for Europe (RISE) Foundation – Report: What is the safe operating space for EU livestock?
 5. EAT Lancet, 2019. Report:  Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems
 6. Alexander, P. et al., 2015. Drivers for global agricultural land use change: The nexus of diet, population, yield and bioenergy
 7. Kleijn, D. et al., 2018. Wageningen UR, Vlinderstichting & Stichting EIS – Rapport: Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes.
 8. CBS, 2017. Nieuwsbericht op basis van monitoringsdata vogelpopulaties: Grutto gaat, grauwe gans komt.
 9. CLO, 2017. Compendium voor de Leefomgeving – Bericht: Herkomst vermestende depositie, 2016
 10. Gezondheidsraad, 2015. Rapport: Richtlijnen Gezonde voeding 2015.
 11. EAT Lancet, 2019. Report:  Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems
 12. Nivel, 2018. Nivel, Universiteit Utrecht & Wageningen UR – Rapport: Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III
 13. GGD Nederland, 2018.  Informatieblad Intensieve Veehouderij en Gezondheid
 14. Interview met oud GGD arts en Q-koorts deskundige Jos van der Sande, Cafe Weltschmerz.
 15. CBS, 2018. CBS Statline: Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio – Aantal landbouwbedrijven
 16. WUR, 2018. Agrimatie – Bericht: Meer dan 40% van de agrarische huishoudens onder de lage-inkomensgrens
 17. Geelen Consultancy, 2018. Achtergrond bij het Trouw onderzoek ‘De staat van de boer’ – Bericht: Nederlandse boer wil omwenteling op platteland
 18. PBL, 2018. Planbureau voor de Leefomgeving – Rapport: Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw. Voorwaarden voor verandering.