Australbukta kan sammenlignes med Norges Lofoten: et uberørt område med sårbar natur og dyrearter som allerede er truet av klimaendringer. Forskere anslår at over 85 prosent av artene som bor der, ikke finnes noe annet sted på jorden.

I dette unike naturområdet ønsker Equinor å bore etter olje. Oljesøl vil ha katastrofale følger for den sårbare naturen og de unike dyreartene i området. Equinor har laget en risikoanalyse som viser at oljeutslipp kan påvirke hele det økologiske systemet langs sørkysten av Australbukta, helt til Sydney på østkysten. Greenpeace har laget en sammenfatning av hvordan 100 mulige oljesøl vil påvirke den australske kysten.

Det er vanskelig å forstå hvordan noen kan ønske å ofre dette fantastiske området for at Equinor skal forsøke å tjene penger på et svært kostbart prosjekt ved å utvinne olje som kloden ikke tåler at vi brenner. Hvis vi skal klare verdens klimamål, er det meningsløst å lete etter ny olje og gass som aldri kan brennes. De globale utslippene av CO2 må halveres innen 2030, det finnes rett og slett ingen plass for kostbar olje fra Australbukta.

I Greenpeace-rapporten Frontier Folly kan du lese mer om hvorfor dette prosjektet er en særdeles dårlig idé.

Det er stor motstand mot den norske oljegigantens oljeplaner, og den australske lokalbefolkningen, surfemiljøet, fiskere, turistnæringen, miljøorganisasjoner og urfolksledere demonstrerer stadig for å beskytte det unike havmiljøet.

Equinors miljøplan for boringen ble godkjent i desember 2019. De planlegger å starte leteboringen rundt årsskiftet 2020/2021. Det haster med å stanse de meningsløse planene.

Bli med og støtt oss i kampen for å få Equinor til å trekke seg ut av oljeprosjektet i Australbukta. Skriv under, så skal vi overlevere underskriftene til ledelsen i Equinor på generalforsamlingen i mai.