Vi står midt i en global klimakrise som krever akutt handling i alle deler av samfunnet. Da kan ikke flytrafikken være et unntak, hvor utslippene får fortsette å gå til himmels. 

Selv om vi lever i en klimakrise som krever at vi gjør noe med en eneste gang, har Stortinget gitt Avinor grønt lys for å fortsette å planlegge utbyggingen av en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette mener de er nødvendig for at flytrafikken skal kunne vokse mer! Sammen med Natur og Ungdom og flere andre organisasjoner, prøver vi å få fram at dette er riv ruskende galt. 

Flyreiser er en av de mest klimafiendtlige måtene å reise på, og vi i Norge er et av landene i verden som flyr aller mest. Tre av de 16 mest traffikerte flystrekningene i Europa er i Norge. Og per innbygger flyr vi mer enn fire ganger så mange innenlands som i Sverige. Vi trenger ikke å fly enda mer!

I tillegg til å være en klimabombe vil den tredje rullebanen påvirke miljøet og menneskene lokalt ved Gardermoen. Blir en ny rullebane lagt der Avinor foreslår, vil store arealer verdifull matjord bygges ned og flere hundre husstander måtte flytte. I tillegg vil det ødelegge viktige og sjeldne landskapsvernområder. Dette har skapt sterk lokal motstand, og lokalt er det ingen partier som ønsker rullebanen bygget. Likevel lar Stortinget planleggingen fortsette.

Vi må få stanset den tredje rullebanen på Gardermoen, og trenger deg med på laget for å få det til! 

Les mer om saken og skriv under her!