Statoil skal denne sommeren lete etter olje på to oljelisenser omfattet av vårt klimasøksmål. Dette er lisenser vi mener er grunnlovsstridige. Vi har foreslått for Statoils generalforsamling at Statoil stanser all planlagt aktivitet på disse oljelisensene.

People Vs. Arctic Oil; Today in Oslo an unprecedented legal case is filed against the Norwegian government for allowing oil companies to drill for new oil in the Arctic Barents Sea. The plaintiffs, Nature and Youth and Greenpeace Nordic, argue that Norway thereby violates the Paris Agreement and the people's constitutional right to a healthy and safe environment for future generations. The lawsuit has the support of a wide group of scientists, indigenous leaders, activists and public figures.

Forrige uke søkte Statoil om å lete etter olje både rekordlangt mot nord i det såkalte Korpfjell-feltet, et område med stor tetthet av truede sjøfugler, og ved Gjøkåsen-feltet langs delelinjen mot Russland. Dette er begge oljefelt som er omfattet av vårt og Natur og Ungdoms klimasøksmål, uten at det har hindret Statoil fra å legge planer om å lete etter det vi mener er grunnlovsstridig olje.

I et forsøk på å stoppe disse uforsvarlige leteboringene har vi sendt inn et forslag til Statoils generalforsamling, hvor vi ber Statoil om å avlyse all aktivitet på oljelisenser omfattet av klimasøksmålet. Eier du aksjer i Statoil ber vi deg om å gi oss fullmakt over din stemmerett, så vi kan øke oppslutningen om forslaget vårt. Følg denne linken for forklaring på hvordan du gir oss fullmakt.

Same shit, new wrapping?

Statoil Equinor

Dagen etter at Statoil søkte om å lete etter grunnlovsstridig olje i Barentshavet sprakk nyheten om selskapet ønsker å bytte navn til Equinor. Selskapet sier selv at de ønsker å bytte navn for å vise at selskapet er med på den grønne omleggingen av energimarkedet som allerede er i full gang. At de samtidig kjører på og vil lete etter omstridt olje rekordlangt mot nord tyder på at navnebytte er lite annet enn dyr grønnvasking. Om Statoil mener alvor med at de vil omstille seg bort fra å være et oljeselskap må de følge opp ord med handling.

Første skritt på den veien må for Statoil være å droppe sommerens planer om å lete etter olje som strider med vår og fremtidige generasjoners grunnlovsfestede rett til et sunt miljø. Eier du aksjer i Statoil kan du hjelpe oss å tvinge Statoil til å gjøre handling ut av ord. Følg denne linken for forklaring på hvordan du gir oss fullmakt til å stemme for vårt forslag.

PS – støtt oss og klimasøksmålet videre – vipps til 508995