Luftforurensning – hva er problemet?

Luften vi puster inn, blir farligere og farligere. Ni av ti mennesker i verden puster inn forurenset luft, som øker risikoen for slag, hjertesykdommer, lungekreft og astma.

Visste du at 4,5 millioner dødsfall hvert år kan tilskrives luftforurensningen fra fossile brensler? Det anslås at forurensningen koster verden svimlende 8 milliarder dollar – nesten 74 milliarder norske kroner – hver dag. Det er 3,3 prosent av verdens samlede brutto nasjonalprodukt. Mens selskaper profiterer på kull, olje og gass, betaler vi og helsa vår en høy pris.

Sånn kan vi løse problemet

For å sikre en sunn og levelig planet må vi gjøre oss mindre avhengige av fossile brensler. Mennesker over hele verden går nå sammen og krever endring.

Internasjonalt krever vi:

Her i Norge krever vi:

Klimaforskningen viser at vi allerede har funnet mer olje enn vi kan brenne hvis vi skal kunne nå målene i Parisavtalen. Derfor er det helt nødvendig å innføre disse endringene.

Hva kan du gjøre?

Når vi er mange nok som står sammen, er det lettere å få myndigheter og politikere til å handle.

Å fase ut fossile brensler og satse på fornybar energi vil ikke bare gjøre luften vår renere og spare mange liv hver dag. Det er også noe av det viktigste vi kan gjøre for å bremse klimaendringene.

Helsa vår kan ikke vente. Det kan heller ikke planeten vår – vårt eneste hjem.

Din stemme gjør en forskjell. Stå sammen med oss og skriv under for ren luft nå! #CleanAirNow

SKRIV UNDER

Les mer: 4,5 millioner dødsfall per år kan tilskrives luftforurensningen fra fossile brensler

Les mer: Hele forskningsrapporten «Toxic Air: The Price of Fossil Fuels»