P.S. Hvis du vil heller starte en innsamling på Facebook, kan du gjøre det her.