Hvorfor bør du støtte Greenpeace?

Vi er uavhengige. Vi mottar av prinsipp ikke støtte fra myndigheter, næringsliv eller politiske partier – vårt arbeid er finansiert av vanlige folk. Det betyr at vi står fritt til å konfrontere myndigheter og selskaper som er ansvarlige for miljø- og klimaødeleggelse, og på denne måten tvinge fram de nødvendige løsningene.

100 kr i måneden

Kan brukes til å betale for spesialisert utstyr til båtene eller overlevelsesdrakter, eller mat til mannskapet mens de er på ekspedisjon

Gi 100 kr i måneden

200 kr i måneden

Kan brukes til politisk påvirkningsarbeid eller avgjørende søksmål mot myndigheter eller bedrifter som ødelegger klimaet og miljøet.

Gi 200 kr i måneden

300 kr i måneden

Kan brukes til vitenskapelig forskning og rapportering eller opprettholdelse av Greenpeace i viktige land som ikke samler inn nok midler selv.

Gi 300 kr i måneden

Engangsbidrag

Engangsbidrag støtter vårt arbeid over hele verden, og kan komme spesielt godt til nytte når vi må handle raskt.

Gi et engangsbidrag

Dette gjør vi med din støtte

Greenpeace undersøker, dokumenterer og avslører årsakene bak ødeleggelse av klimaet og miljøet. Vi jobber for å skape endring gjennom politisk påvirkningsarbeid, forbrukermakt og ved å mobilisere befolkningen. Gjennom ikke-vold og kreative konfrontasjoner beskytter vi jorda og promoterer løsninger for en grønn og fredelig framtid.
1
Forskning

Alt arbeid i Greenpeace er forskningsbasert. Våre kampanjer understøttes av vitenskapelige bevis og analyser utført av vitenskapsfolk over hele verden. Våre forskningslaboratorier spenner over en rekke disipliner og er del av Vitenskapsenheten i Greenpeace International.

2
Undersøkelser

Gjennom undersøkelser avslører vi de som er ansvarlige for miljø- og klimaødeleggelse og belyser virksomhet som holdes skjult. Ved å bruke ulike metoder som feltarbeid, satellittbilder, økonomisk analyse og samarbeid med varslere, gir undersøkelsene oss de bevisene vi trenger for å skape endring.

3
Avsløring

Gjennom politisk påvirkningsarbeid oppfordrer og overtaler Greenpeace mennesker i maktposisjoner til å ta modige valg for å beskytte planeten vår. Vi forsikrer oss om at våre krav blir hørt av beslutningstakerne, og vi forventer handling.

4
Handling

Ved å mobilisere i ikke-voldelige og kreative konfrontasjoner, gjør vi noe konkret for å stanse umiddelbar urettferdighet og kriminalitet. Vanlige mennesker over hele verden kan konfrontere makthaverne med ansvaret de har for å stanse de globale miljøødeleggelsene. Vi handler for å øke politisk bevissthet og offentlig debatt.

1 Forskning

Alt arbeid i Greenpeace er forskningsbasert. Våre kampanjer understøttes av vitenskapelige bevis og analyser utført av vitenskapsfolk over hele verden. Våre forskningslaboratorier spenner over en rekke disipliner og er del av Vitenskapsenheten i Greenpeace International.

Gjennom undersøkelser avslører vi de som er ansvarlige for miljø- og klimaødeleggelse og belyser virksomhet som holdes skjult. Ved å bruke ulike metoder som feltarbeid, satellittbilder, økonomisk analyse og samarbeid med varslere, gir undersøkelsene oss de bevisene vi trenger for å skape endring.

Gjennom politisk påvirkningsarbeid oppfordrer og overtaler Greenpeace mennesker i maktposisjoner til å ta modige valg for å beskytte planeten vår. Vi forsikrer oss om at våre krav blir hørt av beslutningstakerne, og vi forventer handling.

Ved å mobilisere i ikke-voldelige og kreative konfrontasjoner, gjør vi noe konkret for å stanse umiddelbar urettferdighet og kriminalitet. Vanlige mennesker over hele verden kan konfrontere makthaverne med ansvaret de har for å stanse de globale miljøødeleggelsene. Vi handler for å øke politisk bevissthet og offentlig debatt.

Hvordan fordeles din støtte?

En tidslinje av viktige seire takket være deg!