Co trzeci kęs naszego jedzenia powstaje dzięki zapylaniu, ciężkiej pracy pszczół miodnych i dziko żyjących. Niestety tak ważnym dla naszego życia zapylaczom grożą śmiertelne niebezpieczeństwa – toksyczne pestycydy, pasożyty pszczół i skutki zmiany klimatu. Unia Europejska musi zdecydowanie lepiej zadbać o swoje owady zapylające!

Koalicja, która zbiera podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską “Ratujmy pszczoły i rolników!” to ponad 140 organizacji przyrodniczych, zrzeszeń rolników i rolniczek, związków pszczelarskich oraz instytucji naukowych z  całej Unii Europejskiej. Dołącz do nas, by razem z nami zadbać o europejskie rolnictwo, różnorodność biologiczną i zdrowie. Podpisz się pod Europejską Inicjatywą Obywatelską!

WAŻNE: Poniżej znajdziesz oficjalną urzędową petycję Inicjatywy. Jeśli martwi Cię, że musisz uzupełnić tak wiele danych – to formalny wymóg unijnego prawa. Greenpeace nie ma wglądu do tych danych, a jedynie urzędnicy unijni, którzy weryfikują podpisy. Greenpeace otrzymuje tylko zbiorcze dane o liczbie podpisów.