Autorizarea fabricii Schweighofer de la Reci continuă în mod nelegal

Comunicat de presă - mai 15, 2015
Mai multe organizații de mediu au cerut respingerea cererii de emitere a autorizației integrate de mediu pentru proiectul “Instalații aferente obținerii energiei verzi la fabrica de debitare și prelucrare lemn – Reci”

Fabrica de cherestea de la Reci a fost construită de Schweighofer Holzindustrie fără a se realiza o evaluare a impactului asupra mediului (EIM). În schimb, proiectul companiei a inclus și construirea unei centrale de cogenerare, pentru care a existat procedura EIM. În continuare, fabrica de prelucrare a lemnului ar urma să prelucreze anual aproximativ 1.000.000 de arbori fără ca acest aspect să intre în atenția APM Covasna.

Asociaţia Bankwatch România, Fundaţia Greenpeace România, Asociaţia Neuer Weg şi Asociaţia E-JUST au cerut săptămâna aceasta Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna să respingă cererea de emitere a autorizației integrate de mediu pentru proiectul “Instalații aferente obținerii energiei verzi la fabrica de debitare și prelucrare lemn – Reci” şi să anuleze dezbaterea publică programată pentru data de 18.05.2015.

Beneficiarul proiectului nu a depus întreaga documentație pentru emiterea autorizației, lipsind astfel elemente cu privire la gestionarea deșeurilor, prevenirea și combaterea poluărilor accidentale, autorizația de gospodărire a apelor. Din documentație lipsește și autorizația de construire a centralei, deși aceasta este un act esențial în procedura de emitere a autorizației integrate de mediu.

Evaluarea impactului asupra mediului este făcută numai pentru centrala de cogenerare a energiei termice și electrice de 60 MW putere termică instalată, nu și pentru fabrica de prelucrare a lemnului ce ar urma să prelucreze anual 848.000 metri cubi de lemn.

Centrala de cogenerare constituie parte integrantă a fabricii de cherestea, formează un proiect pentru care trebuia realizată o singură procedură de emitere a acordului de mediu. Împărțirea proiectului în porțiuni mai mici și evaluarea impactului asupra mediului doar pentru anumite părți contravine prevederilor legislalației europene în vigoare“, a declarant Hans Hedrich, președintele asociației Neuer Weg.

Considerăm că procedura de consultare a publicului este nelegală. Nu se poate organiza o dezbatere publică fără ca în prealabil întreaga documentație să fie comunicată publicului în mod efectiv. Mențiunea că documentația se găsește la sediul autorității de mediu este nelegală și încalcă Convenția de la Aarhus” a declarat Cătălina Rădulescu, membru al Asociației Bankwatch România.


Note

1)     În decembrie 2013 APM Covasna a emis Decizia etapei de încadrare nr. 76/12.12.2013 prin care a concluzionat că proiectul fabricii de la Reci nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate. Greenpeace România a atacat în instanță această decizie (http://bit.ly/1d0Eh6j).

2)     În decembrie 2013, Consiliul Județean Covasna a emis autorizația de construire nr. 220 pentru fabrica de cherestea; asociațiile Neuer Weg și Bankwatch România au atacat în instanță această autorizație (http://bit.ly/1Gblu39), precum și planul urbanistic zonal aprobat de Consiliul Local Reci (http://bit.ly/1FhPud2).

Subiecte