กรีนพีซทำอะไร: ประเด็นที่เราทำงานคือ

กรีนพีซยืนหยัดเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ เราทำหน้าที่พิทักษ์โลก ธรรมชาติ และส่งเสริมสันติภาพและในฐานะที่เราเป็นองค์กรระดับโลก เป้าหมายของเราึจึงเป็นการมุ่งป้องกันและยุติภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโลกและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเรา
Defending our oceans หยุดภาวะโลกร้อน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่โชคดีที่เรามีทางออกด้านพลังงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ที่เราสามารถนำไปมาใช้ในปัจจุบัน เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลิตพลังงานให้กับทุกคนได้ การเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เร็วพอที่จะหลีกเลี่ยงผล กระทบที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดจากโลกที่กำลังร้อนขึ้นได้หรือไม่ คุณเป็นผู้ที่จะช่วยตัดสินคำตอบของคำถามนี้
  อ่านต่อ
 
Defending our oceans ปฏิเสธการตัดต่อพันธุกรรม
แม้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลมีศักยภาพ มหาศาลที่จะเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติ และทำให้เรามีเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ แต่เราไม่ควรใช้สาขาวิชานี้เป็นเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้กลาย เป็นการทดลองด้านพันธุกรรมขนาดใหญ่โดยบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาหาผลประโยชน์ ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมของแหล่งอาหารของโลก สำคัญสำหรับการมีชีวิตอยู่รอดของเรา มีค่าเกินกว่าจะนำไปเสี่ยง
  อ่านต่อ
 
Defending our oceans กำจัดสารพิษ
การที่ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนแปลงเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของภูมิภาคดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษในเมืองและเขตอุตสาหกรรมได้มาถึงจุดที่เป็นอันตรายแล้ว เมืองใหญ่ๆ ในภูมิภาคนี้อย่างกรุงเทพฯ จาการ์ตา และ มะนิลา ต่างถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีมลภาวะเป็นพิษมากที่สุดในโลก
  อ่านต่อ
 
Defending our oceans ยุติยุคนิวเคลียร์
กรีนพีซได้ต่อสู้มาโดยตลอด และจะเดินหน้าต่อสู้อย่างแข็งขันเพื่อต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ เนื่องจากมันสร้างความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษยชาติ วิธีแก้ปัญหาวิธีเดียว คือ การหยุดการขยาย และการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบันทั้งหมด
  อ่านต่อ
 
Defending our oceans ปกป้องผืนมหาสมุทรของเรา
เมื่อมองจากห้วงอวกาศจะพบว่าโลกของเราถูกปกคลุมไปด้วยน้ำ เป็นดาวเคราะห์ที่แผ่นดินถูกล้อมรอบด้วยผืนมหาสมุทรอันแสนกว้างใหญ่เสมือน เป็นอาณาจักรแห่งท้องทะเลขนาดมหึมา ซึ่งส่วนหนึ่งในมวลน้ำขนาดใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ของอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
  อ่านต่อ