We Grow ปลูกโรงเรียนสีเขียว ที่โรงเรียนวนิษา

วีดีโอ | ธันวาคม 12, 2559

จะทำอย่างไรให้เด็กๆ หันมากินผักมากขึ้น แต่ไม่ต้องเสี่ยงกับการรับสารเคมีอันตรายที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน? ง่าย ๆ เลย ก็ปลูกผักกินเองไง! น้อง ๆ โรงเรียนวนิษากับกรีนพีซได้ร่วมกันเริ่มทำโครงการเล็ก ๆ ในชื่อว่า “We Grow” เป็นการเรียนรู้การเตรียมแปลงผักและปลูกผักกินเองในโรงเรียน ถือเป็นสนามการเรียนรู้ที่กินได้และสนุกด้วย หัวใจของวันนี้ไม่ใช่การปลูกผักเตรียมดิน แต่เป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อมั่นให้กับเยาวชนของเราว่า เกษตรกรรมเชิงนิเวศเป็นทางออกที่ยั่งยืนให้กับความล้มเหลวของระบบการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมซึ่งทุกคนสามารถทำได้จริง คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนของที่นี่ทราบถึงปัญหาของระบบอาหารในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นแต่ปริมาณผลผลิตเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สิ่งที่พวกเราทำในวันนี้จะนำไปสู่การแปลี่ยนแปลงของระบบอาหารให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และปลอดภัย อ่านเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/2gSBo9c

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1298 ผล