Zaščitimo karpatske gozdove!

Ohranimo eno najpomembnejših naravnih zatočišč prostoživečih živali v Evropi!

Ukrepajmo za prepoved neodgovorne sečnje lesa in gradnje novih gozdnih cest v Karpatih: