Amazonas

Amazonas är världens största och artrikaste regnskog men hotas idag från många håll, bland annat av jakten på timmer, olja, mineraler och betesmarker för köttindustrin, och nya sojaodlingar som främst anläggs för att producera djurfoder till den industriella kött- och mjölkindustrin. Greenpeace arbete i Amazonas görs till stor del tillsammans med regionens urfolk vars kamp för regnskogen ofta är mycket riskfylld.

Rädda Amazonas

Indonesien

Även de regnskogar som finns kvar i Indonesien, Malaysia och på Papua Nya Guinea minskar i snabb takt, till stor del på grund av världens ökande konsumtion av palmolja. Regionen står för över 80% av den globala produktionen och palmoljan används även i allt större omfattning i biodrivmedel. Regnskogarna minskar med omkring en fotbollsplan var 25:e sekund.

Kongobäckenet

Det afrikanska regnskogsområdet kring Kongobäckenet är det nästa största i världen. Den dåliga kontrollen över dessa skogar och den ökade efterfrågan på timmer, gummi och andra produkter som kan odlas i region gör att de hotas av allt snabbare skövling. Nyligen upptäcktes att skogarna även döljer världens största tropiska torvmarker, ett enormt kollager vars bevarande är oerhört viktigt för klimatet.

Mer om skog

Lynx Kitten in Canadian Boreal Forest

Land

Idag finns det utmaningar med vår mat-och energiförsörjning som vi måste lösa för att kunna ge framtida generationer en frisk planet och mat…

Utforska
#Skog

Klimatförändringarna och deras väntade effekter utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, som i sin tur har en avgörande betydelse för vår förmåga att motverka…

Agera