Engagera dig

I Sverige har många av oss en speciell koppling till haven. Många av oss har vuxit upp med somrar spenderade på badstränder, med roddbåt eller fiske. Våra hav har gett oss så mycket och nu behöver vi ge tillbaka.

Det är svårt att föreställa sig att vi nu riskerar förstöra den blåa delen av planet bortom oåterkalleliga konsekvenser. Våra hav är under massivt hot från klimatförändringar, överfiske, gruvdrift på havsbotten och föroreningar.

Amazon Reef in French Guiana Waters. © Greenpeace

Det är framförallt på internationell politisk nivå där beslut måste tas och därför arbetar Greenpeace för närvarande med att säkerställa ett globalt havsavtal i FN. Men du som medborgare och konsument kan också stötta skyddet av våra hav. Här hittar du fem förslag på saker du kan göra – redan idag.

1. Skriv under vår namninsamling

Fler än 300 000 människor har redan skrivit under vår namninsamling för ett FN-avtal som skyddar våra världshav, och varje namnunderskrift tar oss ett steg närmare målet. Gör din röst hörd redan idag, för att rädda vår hav.

Läs mer om varför vi bör ha havsreservat här.

2. Köp bara hållbar fisk

Industriellt överfiske hotar utrota hela arter. Bottentrålare förstör havsbotten och näten drar upp all fisk, sköldpaddor och andra djur. Undvik att äta fisk som inte fångats hållbart. Fråga din fiskhandlare om fisken är hållbart fiskad.

3. Undvik engångsplast

Våra hav – och djurlivet i och omkring det, drunknar i massproducerad engångsplast. Läs vår plastguide här.

4. Stöd vår stämning mot den Norska regeringen

Greenpeace har stämt den norska regeringen och i november kommer målet tas upp igen i domstol. Norge fortsätter att borra efter olja, längre och längre in i ett tidigare orört Arktis, trots att deras grundlagsparagraf säger att myndigheter ska värna om naturen och miljön för framtida generationer. Du kan vara med och stoppa detta – klicka här!

5. Kryssa för klimatet

Temperaturhöjningen är en av de största hoten mot våra hav. Klimatförändringarna måste bromsas på politisk nivå och det kommer att kräva drastiska förändringar om vi ska hålla oss under 1,5 graders uppvärmning. Sätt ditt kryss för klimatet i kommande val på europeisk, nationell och lokalt nivå.