Skogsbränderna som rasar i Amazonas är en akut krissituation för närområdet – med konsekvenser för hela vår planet. Detta är inget mindre än en både global och lokal tragedi och samtidigt en katastrof, både för ekosystem och klimatet.

Mängden växthusgaser vi släpper ut måste minska, storskaliga skogsbränder har katastrofala följder för klimatet. Amazonas är, likt alla andra av världens sista naturskogar, under ständigt hot och livsviktiga ekosystem för oss människor går förlorade.

Allra främst drabbas såklart människor i närområdet, inte minst urfolk som lever av denna mark – och som har gjort det på ett hållbart sätt  under mycket lång tid. Att världens urfolk kallas skogens väktare, talar sitt tydliga språk.  Att vara just det – väktare för det som också skyddar oss alla andra, är just nu förenat med hot och fara.

 

Greenpeace activists protest in front of the Brazilian Embassy in Buenos Aires to show their solidarity with the indigenous people in Brazil.

Bilderna på Amazonas i lågor är ett mycket träffande och konkret exempel, men dessvärre inte det enda: människans ohållbara relation till land kan ses världen över, fler skogar brinner.  Samtidigt som forskningen är tydlig med att våra sista riktiga naturskogar är vår främsta allierade i kampen mot klimatförändringar – om de får stå kvar orörda.

Det är således ett omätbart stort miljöproblem att stora arealer nu brinner och försvinner på grund ökad mängd bränder och avverkning. 

För mycket växthusgaser i atmosfären har som bekant gett oss en varmare planet – detta  har lett till ett förändrat klimat – som bland annat medför fler värmeböljor, torka och låga grundvattennivåer. Förhållanden som naturligt gör att bränder även blir värre, större och sprider sig snabbare.

Vi här i Norden stöttar våra kollegor på plats i de olika skogsregioner som brinner, med allt som de med deras lokala expertis anser bör göras omgående, i närtid och långsiktigt. Vi kommer outtröttligt fortsätta kämpa för att mildra dessa katastrofer.

Tillsammans har vi nu ett stort jobb framför oss – att göra allt vi kan för att det inte ska brinna så här igen, varken i Amazonas eller någon annan stans.

Att släcka bränderna är bara en temporär lösning. Vi måste stoppa de grundläggande orsakerna till denna onda cirkel – och vi måste göra det NU. 

För att det ska bli verklighet behöver världens skogar dels ett ökat skydd och samtidigt andra brukningsmetoder. Bränderna är ett resultat av vår ohållbara relation till land – med olika ohållbara och klimatskadliga metoder vill vi åt mer och mer mark. Det sker i Amazonas och i alla världens skogar, vi skövlar skog för att komma åt mark. Mark som vi vill odla på, här i norr, odlar vi tall som bland annat blir till  engångsartiklar och bränsle. I andra delar av världen odlar vi tex soja och palm som sedan blir djurfoder och tillsatser i livsmedel eller drivmedel. Det som är sorgligt är att bränsle från skog eller palm, engångsartiklar, och soja till djurfoder, är saker vi kan klara oss utan eller drastiskt minska på – medan skog är något vi behöver mer av och inte kan leva utan.

Bristande miljöpolitik och förlust av skog är alltså inte enbart ett brasilianskt problem, det är ett globalt problem. Vi arbetar därför även politiskt för att stoppa ödeläggelsen av världens skogar. I Brasilien, och på andra platser, pågår redan protester mot den passivitet som världens regeringar visar och mot att världens sista naturskogar saknar tillräckligt och verkligt skydd.

Världen över bränner och förbränner vi. Planeten har redan feber, mängden växthusgaser vi släpper ut måste minska. Ibland brinner skogen upp framför våra ögon, ibland skövlas den först för att sedan bli till produkter som brinner upp – i bränsletanken eller som engångsartiklar. För att minska växthusgaser måste vi bete oss annorlunda vad gäller dels hur vi brukar marken – samt vad vi väljer att tillverka – ohållbara metoder och ohållbara slutprodukter innebär båda två växthusgasutsläpp.

Vikten av stärka urfolks rättigheter, hörsamma forskningen och skapa verkligt skogsskydd kan inte nog understrykas. 

Därför kräver vi hållbart skogspolitik av världen regeringar. Forskningen är tydlig, vi kräver att politiker hörsammar den. Vi vet att mer mark måste skyddas, att vi måste bruka den mark utan tillräckligt skydd på ett hållbart sätt, och att de slutprodukter vi tillverkar måste förändras. Allt detta är kunskap som även politikerna har– de måste bara göra politik av det. 

Avslutningsvis  vill jag skriva att jag hör er förtvivlan! Samtidig upplever vi en växande känsla av beslutsamhet. Hoppet har absolut inte släckts – snarare tvärtom! Människans ohållbara relation till land är ju ingen nyhet – men nu ifrågasätter vi ’business as usual’. En snabbt växande grupp människor som nåtts av bilder från Amazonas och andra delar av världen kan helt enkelt inte gå med på det här längre. Vi ser vårt hem brinna och kräver förändring.

För att få till den forskningsbaserade och nödvändiga systemomställningen vi behöver för en säker och hållbar värld så är det just det som krävs: fler människor som vägrar acceptera vad som pågår, och visst är det vad som sker just nu?

Ett stort tack också  till er alla som har skänkt en gåva eller blivit månadsgivare och gör vårt arbete möjligt. Utan er kan vi inte reagera storskaligt och snabbt!