På Brasiliens nationaldag lördagen den 7 septemberhöll Lina Burnelius brandtal mot President Bolsonaros destruktiva agenda och för urfolks rätt.

Lina Burnelius håller tal på Brasiliens nationaldag i Stockholm

Nedan finner ni talet i sin helhet:

Hej!

Stort tack för att ni är här idag! 

Jag har alltså fått äran att avsluta denna talarlista, och vill därför också att tacka alla tidigare talare. Ni har redan, många gånger bättre än vad jag någonsin kan göra, satt ord på vilken fruktansvärt orättvis klimat- och miljökris det här är. 

Amazonas brinner inte – vi bränner upp Amazonas. Det är en smärtsam men viktig skillnad. 

Skogsbränderna är ett resultat av mänsklig aktivitet. Konsumtionen av kött och mejeriprodukter måste minska annars kommer fler oersättliga ekosystem på södra halvklotet gå förlorade för att mätta efterfrågan. Vi är en stor del av den efterfrågan.

Så fast att vi självfallet måste öka trycket på Bolsonaro, måste vi även erkänna det europeiska medansvaret, den efterfrågan som faktiskt gör Bolsonaros destruktiva agenda till en vinstaffär.

Följande är således två brådskande minimikrav:  

– EU måste omgående pausa pågående förhandlingarna om det så kallade Mercosur handelsavtalet med brasilien

– Och till Bolsonaro – allas ögon är på dig nu – du måste stoppa din din destruktiva agenda och börja skydda Amazonas! Respektera urfolks mänskliga rättigheter och deras rätt till sin egen mark

Jag talade med Sofia Jannok tidigare idag, och hon hälsar: Till mina systrar och bröder i Amazonas regnskogar: Vi ser er, vi hör er, den kamp ni har är samma kamp som vi har här i Sápmi. Vi är ett.

Så vi kommer inte nöja oss här. Nu höjer vi rösten mot hela den globala politiska in aktion, och de ohållbara produktionsled, vi inte längre går med på. 

Märk väl. Bolsonaros politik – gör expansionen laglig – men det gör ju det uppenbart  inte till något som är varken hållbart, rättvist eller rätt.  Och minns det här exemplet  – för det finns fler. Fler politiker och fler skogar som  brinner och försvinner. 

Människans ohållbara relation till land kan ses världen över. Förlust av oersättliga ekosystem är inte bara ett akut brasilianskt problem, det är ett ständigt pågående globalt problem. 

Många statschefer, företagsledare och politiker, har på väldigt goda grunder, varit upptagna med att peka mot president Bolsonaro,  av samma skäl, bör de se sig själva i spegeln: Politik som innebär att skydd försvagas, att urfolks rättigheter ignoreras och att expansion möjliggörs –  det sker världen över. Även här i Sverige. Tvärtemot vad forskningen säger att vi måste göra – och för att dessa aktörer sätter kortsiktig ekonomisk vinst främst. 

Men det är svårt att fortsätta gömma sig när hela världen ser skogar brinna. Jag vägrar låta politiker komma undan med att skylla på andra aktörer och andra regioner. Eller att låta globala storföretag stå utan ansvarsskuld. 

Demonstrationen anordnades av Amazon Watch Sverige. Bland annat, Brassar, Resistência Brasileira na Suécia , Sameföreningen i Stockholm, Amnesty International, Exctinction Rebellion, Fridays For Future Sverige Fältbiologerna, Jordens Vänner, Klimat Aktion, Latinamerikagrupperna, PUSH Sverige, Skiftet, Skydda Skogen och Svenska Freds deltog.

Tillsammans kan vi hålla de med störst ansvarsbörda ansvariga. De grundläggande orsaken – vår ohållbara relation till land är ingen nyhet – men att  ’business as usual’ ifrågasätts – så här kraftfullt, tacj igen för att så här många är här idag,  för det gör nämligen handlingsutrymmet för dagens makthavare diametralt annorlunda. Makthavare, ta den chansen!

För om inte ni i maktposition nu, stiftar nya lagar så att vi kan ställa om samhället , då kommer ingen hinna göra det i tid. 

Och tills dess – eftersom ansvarsbördan alltid är likställd med ens makt, medel och inflytande:  

Magnus Groth vd för världens största pappersbolag Essity, Ulf Larsson vd för Europas största privata skogsbolag SCA,   Olof Jansson chef statligt ägda Sveaskog, Patrik Hansson vd för Arla i Sverige, Hilde Wahl vd för ST1  och Jonas Holfve chef för Nesle. Ni vet exakt vilka skogar och exakt vilket typ av ohållbart och orättvist skogs- och jordbruk jag refererar till:

– Våga aldrig igen gömma er bakom uppenbart tillräckliga certifieringar som FCS, Round Table on Sustainable Palm Oil eller Round Table on Responsible Soy när ni handlar med timmer, massa, palm eller soja –  mitt i en brinnande klimatkris. Ställ om, hörsamma forskningen, börja agera! 

Annars gör vi det.

Vi kallar detta år 2019, men jag vill kalla det år noll. Noll ursäkter, noll utsläpp – noll tid kvar att förlora.

Tack