Oljan är ett hot mot vår välfärd

Vårt oljeberoende är inte längre grunden för välfärd, utan ett hot mot den. Trygga jobb och en säker energiförsörjning kommer från långsiktigt hållbara lösningar.

Preem skapar varken lösningar för samhället, vår ekonomi eller människors möjlighet att försöja sig. Tvärtom eldar deras verksamhet på klimatkrisen som hotar vår trygghet och vår framtid. Forskarna är överens, vi har nationella mål och globala överenskommelser på plats, det finns en stark opinion i klimatfrågan, valet borde vara enkelt. Preems fossilverksamhet måste läggas ner.

Självklart måste människor kunna försörja sig, just därför behöver Sverige satsa på långsiktigt hållbara jobb inom branscher som har en framtid – inte en utdöende fossilindustri.

Vi måste agera! Gör din röst hörd tillsammans med oss: uppmärksamma Stefan Löfven om att välja människor, miljö och Parisavtalet. Oljan har ingen framtid – om vår värld ska ha en.

Summering Paris vs PreemStefan Löfven måste bestämma sig för om vi ska följa Parisavtalet eller oljebolagens agenda. Att låta Preem expandera skulle göra det svårt att driva på i EU för ökade ambitioner på klimatområdet, vilket i sin tur även påverkar de globala klimatförhandlingarna. Vill du ha hårda fakta om vad Preems planer egentligen handlar om, och vilka konsekvenser de har – läs gärna vår summering (PDF).

Genom att skriva under vår namninsamling kan DU visa ditt stöd för klimatet och vår framtid. Tillsammans kan vi påminna Stefan om att det är dags att göra rätt val, sätta Paris före Preem!