Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Giftiga kemikalier är ofrånkomliga i ett industriellt jordbruk

© Greenpeace/Daniel Beltra

Problemet – industriellt (förorenande) jordbruk

Behöver vi förlita oss på giftiga kemikalier? Hur skadlig är industriell köttproduktion? Kan “business as usual” i jordbruket förse oss med mat i framtiden? Greenpeace jobbar med allt detta och mer.

  • Många genetiskt modifierade grödor gör oss beroende av giftiga kemikalier och ger företagen kontroll över jordbruket.

  • Djuruppfödning (nöt, kyckling etc.) – främst från industriell köttproduktion – står för 18 procent av alla utsläpp av växthusgaser globalt, mer än alla utsläpp från motorfordon tillsammans. 

  • Förorening av grundvattnet, färre ställen där man kan fiska och fler ogrässorter som är motståndskraftiga mot ogräsmedel: dessa är bara några av problemen som följer med det industriella jordbrukets beroende av giftiga kemikalier.

  • Ekologiskt jordbruk kan producera 30 procent mer mat per hektar än konventionellt jordbruk. Ekologiskt jordbruk ger människor tillgång till mat där den behövs som mest.


 Läs gärna mer på våra internationella sidor! (På engelska)