กรีนพีซขอแรงอาสา ช่วยเย็บหน้ากากผ้า และส่งต่อให้แก่คนที่จำเป็นต้องใช้กัน

กรีนพีซจัดกิจกรรม “อาสาเย็บหน้ากากผ้า” ส่งต่อให้กับเพื่อนที่ยังไม่มีหน้ากากผ้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เราต้องการพลังจากทุกคนที่สนใจเย็บปักถักร้อยได้มาลับฝีมือ ฟื้นฟูทักษะงานประดิดประดอย และปลุกพลังอาสาสมัคร ร่วมแรงร่วมใจกันเย็บหน้ากากผ้าจากที่บ้านของท่านเองและพร้อมใจกันส่งต่อให้กับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ 

หน้ากากผ้าใช้ซ้ำที่อาสาสมัครกรีนพีซส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันตัวเองที่จำเป็นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นหน้ากากผ้าที่สามารถนำไปซักเพื่อใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดการสร้างขยะ และทุกคนสามารถใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันภายในชุมชนของตนเองได้ โดยชุมชนที่เราประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกระจายหน้ากากผ้าให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่มีความจำเป็นต้องใช้ และไม่สามารถเข้าถึงสิ่งของเหล่านี้ได้ อาทิ ชุมชนห้วยตึ๊กชู จ.ศรีสะเกษ ชุมชนแม่ต้าน ชุมชนลำร้อง ชุมชนบ้านใหม่ จ.ตาก 

โดยต้องการหน้ากากผ้าทั้งหมด 2,500 ชิ้น

ระยะเวลาการเข้าร่วม: ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ผ่านทางแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนการเข้าร่วม

กรีนพีซขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมเย็บหน้ากากผ้ากับเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

หากมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่: พิมพ์ใจ บัลลังโพธิ์ โทร. 091-770-3521