สมัครเข้าร่วมโครงการ “กรีนพีซ โซลาร์เจเนอเรชั่น Greenpeace Thailand Solar Generations 2020” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 กรกฏาคม 2563

การเข้าร่วมเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์และการลงมือติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาจะทำให้คุณเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะเริ่มต้นปฎิวัติพลังงานจากตัวเอง และร่วมกันปฎิวัติพลังงานบนหลังคาอื่นด้วยกัน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนหลังวิกฤตโควิด-19 

กรีนพีซมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 1 ล้านหลังคาภายใน 3 ปีนับจากนี้ ทั้งหลังคาบ้าน หลังคาโรงเรียนและหลังคาโรงพยาบาล เพื่อร่วมกันลดการพึ่งพาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และก่อให้เกิดการจ้างงานจากพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเพิ่มขึ้น

Greenpeace Thailand Solar Generations คืออะไร?

คือ การรวมตัวครั้งสำคัญของกลุ่มคนที่หลากหลายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และปฏิวัติพลังงานบนหลังคาด้วยกัน เปลี่ยนจากวิถีเดิมที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่วิถีใหม่ที่ยั่งยืนจากการใช้พลังงานหมุนเวียน #BetterNormal #SolarEnergyForAll #พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทุกคน

เป็นหนึ่งในทีม Solar Generations แล้วดียังไง?

คุณคือ Solar Generations ที่เราตามหาอยู่ใช่หรือไม่?

ปฏิทินกิจกรรม*

* ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
** กิจกรรมภาคสนามอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด 19

โครงการ Solar Generations 2020 ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นหนึ่งในทีม Solar Generations 2020 จำเป็นต้องเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมที่กำหนด กรีนพีซขอสงวนสิทธิ์ในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามหลักสูตรเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ ปุริมปรัชญ์ จันทร์สุวรรณ (ตั๊กกี้) ผู้ประสานงานเสริมสร้างกิจกรรมมวลชน กรีนพีซ ประเทศไทย โทรศัพท์ 087 498 3836 อีเมล [email protected]