ขอเชิญชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมเก็บขยะ สำรวจแบรนด์กับอาสาสมัครกรีนพีซกัน!

ขอเชิญชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมเก็บขยะ สำรวจแบรนด์กับอาสาสมัครกรีนพีซกัน!

กิจกรรมเก็บขยะสำรวจแบรนด์ขยะพลาสติกที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นี้
>> 5 คน เท่านั้น <<

โดยตอบคำถามสั้น ๆ ไม่เกิน 8 บรรทัด ว่า “คุณคิดว่า R ไหนคือการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนที่สุด เพราะอะไร?
– Reuse(ใช้ซ้ำ)
– Recycle(รีไซเคิล)
– Reduce(ลดใช้)
ตอบคำถามและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 26 กันยายน 2563

ปัจจุบันวิกฤติมลพิษพลาสติกถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม นอกจากการรณรงค์ให้คนหันมาลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้ว กรีนพีซยังผลักดันให้ภาคธุรกิจและผู้ผลิตขยายความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นต่อทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  เราจึงจัดกิจกรรมเก็บขยะ สำรวจแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติก (Brand Audit) เพื่อดูว่าเราพบขยะพลาสติกประเภทใดและจากบริษัทใดมากที่สุด

ทำ Brand Audit แล้วได้อะไร?

การตรวจสอบแบรนด์(Brand Audit) ทำขึ้นเพื่อสำรวจว่าขยะเหล่านี้เป็นของบริษัทใดมากที่สุด เพื่อสะท้อนผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากมลพิษพลาสติกในเชิงข้อมูล และผลักดันให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อมลพิษพลาสติก จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในการลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งกับบรรจุภัณฑ์และตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้ผู้ผลิตทราบถึงสิ่งที่พวกเขาต้องรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มผลิตไปจนการจัดการขยะพลาสติกที่มาจากบรรจุภัณฑ์ของตนเอง

กรีนพีซขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพียง 5 คน เท่านั้น

ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรงในวงกว้างในประเทศไทยจะบรรเทาลง กรีนพีซ ประเทศไทย ยังยึดถือสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด 

ในการทำกิจกรรม แนวปฏิบัติที่ใช้เป็นมาตรฐานในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คือ การตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย กำชับให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย เตรียมเจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(Personal Protective Equipments) เช่น ถุงมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการรักษาระยะห่างทางกายภาพ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล นอกจากนี้จะทำประกันการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

กำหนดการกิจกรรมเก็บและสำรวจแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติกที่จังหวัดเชียงใหม่

3 ตุลาคม 2563
08.00 น. ลงทะเบียน ณ จุดนัดพบที่สวนรุกขชาติห้วยแก้ว ทางขึ้นดอยสุเทพ
09.00-11.00 น. ทุกคนพร้อมกันที่จุดเก็บขยะ ซึ่งมี 2 จุด คือ บริเวณแนวป่า ฝั่งตรงข้ามวัดศรีโสดา และเริ่มเก็บจากทางเข้าสวนสน เดินเก็บริมไหล่ทางจนถึงพระธาตุดอยสุเทพ
11.00-13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. กิจกรรมแยกขยะ และบันทึกผลสำรวจขยะพลาสติก ที่วัดผาลาด

สำหรับผู้สนใจ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ภุชงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 929 0059

หมายเหตุ:
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากจังหวัดอื่น ๆ จะต้องเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตนเอง
– กำหนดการของกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนหน้างานตามความเหมาะสมของเวลาและสภาพอากาศ

**อ่านรายละเอียดให้ถ้วนถี่แล้วไปเก็บขยะกัน!

#BreakFreeFromPlastic