98% ของพลาสติกเหล่านี้ไม่ได้ถูกรีไซเคิล

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

เราหยุดวิกฤติมลพิษพลาสติกนี้ได้

1
2
ลงชื่อบอกบริษัทผู้ผลิตให้ยุติการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
วิกฤตแห่งความสะดวกสบาย

เรียกร้องให้ภาคการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นบรรจุภัณฑ์

บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็วทั้งหลายอยู่เบื้องหลังแบบจำลองเศรษฐกิจแบบกินทิ้งกินขว้างที่ก่อวิกฤตมลพิษพลาสติกรายงานถึงผลกระทบของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและขยะพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่ในระดับใด

1 ลงชื่อบอกบริษัทผู้ผลิตให้ยุติการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

เรียกร้องให้ภาคการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นบรรจุภัณฑ์

ร่วมลงชื่อ

บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็วทั้งหลายอยู่เบื้องหลังแบบจำลองเศรษฐกิจแบบกินทิ้งกินขว้างที่ก่อวิกฤตมลพิษพลาสติกรายงานถึงผลกระทบของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและขยะพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่ในระดับใด

อ่านรายงาน

ถึงเวลาที่แบรนด์ยักษ์ใหญ่ควรหยุดผลิตขยะพลาสติก