ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ท…

มีส่วนร่วม

เรากำลังเผชิญความจริงของปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อโลก ความฝันให้โลกใบนี้น่าอยู่และมีสันติ ยังคงเป็นแรงบันดาลใจของคนทั้งหลาย แต่กว่าจะถึงความฝันนั้น ก็มีหลายสิ่งขวางทางอยู่ จึงต้องอาศัยการเปลี่ยนผ่านอย่างขนานใหญ่ ที่มีทุกคนและชุมชนเข้าร่วม เพราะเราทุกคน คือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

อ่านหรือดาวน์โหลด “วารสารข่าว ฉบับปี 2562” ที่นี่