Jeotermal

Sayfa - 21 Ağustos, 2007
Jeo (yer) termal (ısı) enerji, yerin içindeki ısıdan yararlanma demektir. Son hesaplamalara göre gezegenimizin çekirdeğindeki ısı inanılmaz derecede, 5500 santigrad derecedir.

Reykjavik, İzlanda’da bir hidrojen yakıt istasyonu. İstasyon, ülkede bolca bulunan jeotermal enerjiyi kullanarak sudan elde edilen yenilenebilir hidrojen yakıtını kullanıyor.

Buna göre en üstteki 3 metrelik dünya yüzeyinin ısısının yıl boyunca sürekli olarak 10-16 santigrad derece civarında olması şaşırtıcı değildir. Değişik jeolojik süreçler sayesinde bazı yerlerde çok daha yüksek sıcaklıklar bulunur.

Bu ısıdan yararlanmak

Yeraltındaki sıcak su kaynaklarının yüzeye yakın olduğu yerlerde sıcak su doğrudan doğruya ısıtma ihtiyacı hissedilen yerlere pompalanabilir. Bu evlerin ve seraların ısıtılmasında kullanılacak sıcak su için hatta yollardaki karların eritilmesinde jeotermalnın kullanıldığı bir yöntemdir.

Kolayca ulaşılabilir jeotermal rezervlerinin olmadığı yerlerde bile, yer ısı pompaları yeryüzüne ve binalara ısı pompalayabilir. Bu neredeyse her yerde işe yarar. Çünkü yeraltındaki ısı yıl boyunca neredeyse hep aynı kalır ve bu sistem kışın binaların ısıtılmasında yazın da soğutulmasında yardımcı olur.

Elektrik üretimi

Jeotermal enerji santralleri bazen 1.5 km derinliğindeki kuyuları kullanır hatta bazen yer altında kaynayan sıcak su kaynaklarına ulaşmak için daha derinlere ulaşır. Bazı enerji santralleri yer altından doğrudan elde edilen buharı türbinleri döndürmede kullanır. Diğer bazıları ise yüksek basınçlı sıcak suyu düşük basınç tanklarına pompalar. Bu türbin jeneratörünü döndürmek için kullanılan “buhar patlaması”’na neden olur. Yeni bir çeşit santral ise yeraltından elde edilen sıcak suyu isobutene gibi sudan daha düşük sıcaklıklarda buharlaşan sıvıları buharlaştırmada kullanır. Bu sıvı buharlaştığında genişleyerek türbin jeneratörünü döndürür.

Jeotermal enerjinin avantajları

Reykjavik’de, İzlanda’da bol bulunana jeotermal enerjisini kullanarak sudan elde edilen yenilenebilir hidrojen yakıtını üç adet otobüse yakıt sağlamada yeni kullanılmaya başlayan bir hidrojen yakıt istasyonu.

Jeotermal enerji santralleri hava kirliliğine yada sera etkisine neden olan gaz salınımına hemen hemen hiç neden olmazlar.

Aynı zamanda sessiz ve son derece güvenilirdir. Jeotermal elekrik santralleri zamanın %90’ında elektrik üretirler, bu oran fosil yakıt kullanan santrallerde %65-75 civarındadır.

Maalesef bol miktarda jeotermal kaynakları bulunan bir çok ülke, bu denenmiş yenilenebilir enerji kaynağından son derece az istifade etmektedir.

Kategoriler