Nükleer Enerji

Sayfa - 23 Eylül, 2009
Nükleer enerji, eski, pahalı ve geri kalmış bir teknolojidir. Temiz değildir. Ucuz değildir. Ve güvenli değildir. Basitçe nükleer enerji, petrol açığının doğuracağı tehditleri engelleyecek ya da ileride gelecek herhangi bir tehdidi engelleyebilecek değildir. Aslında Ortadoğu için tehdit nükleer teknolojinin kendisidir. Zira nükleer enerjinin yakıtı olan uranyumun bugünün reaktör sayısı hiç artmasa bile yalnızca 65 yıllık ekonomik bir ömrü kalmıştır.

İngiltere'nin İrlanda Denizi'nde kurduğu rüzgar çiftliği 50.000 eve enerji sağlayacak

Nükleer enerji politik pazarlık aracı olarak kullanılmak için çok tehlikelidir. Gittiği her yere güvensizlik, çelişki ve yanlış anlamalar götürmüştür. Bir kere düğmeye basıldı mı radyoaktivite tehlikesi artık kesinleşir.

Çok daha iyi bir yol var; barışçıl yenilenebilir enerjiler. Bölgeye bu yolla enerji ve yakıt sağlamak petrolün sebep olduğu konvansiyonel güvenlik risklerini de bertaraf eder. Petrole bağımlılık dünyayı iklim değişikliği bağlamında daha az güvenli hale getirmektedir. Kyoto gibi bunu kontrol edecek bir anlaşma zorunlu hale gelmiştir. Ortadoğu güvenliğini tehdit eden unsurların da böyle bir anlaşmaya ihtiyacı vardır; “Nükleerden Arındırılmış Ortadoğu Anlaşması”.

Yenilenebilir enerji kaynakları insanların ihtiyaçlarını, ekonomik bir şekilde ve gezegeni koruyarak karşılayabilir. Nükleer teknoloji ise felaket boyutunda kazaları, nükleer silahları, giderek artan bir çılgınlığı, yüzbinlerce yıl etkisini kaybetmeyen atık sorununu beraberinde getirir.

En güvenli enerji sistemleri, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu ile defalarca kat yenilenebilir enerjilerdir. Yenilenebilir enerjiler kısa geçmişlerine rağmen, 50 yıllık nükleer enerjiye (%6) oranla dünya enerji üretiminde daha büyük paya sahipler (%13). Bunun iyi bir sebebi var: iklim değişikliğinin ve nükleer enerjinin sorunları daha iyi anlaşıldıkça, yenilenebilir enerjilere olan yönelim hız kazanıyor.

Nükleer güç için bu tam tersidir. 2000 yılı Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinde dünya nükleer enerjiyi, kirli, tehlikeli ve yararsız olarak tanımladı ve Kyoto hedeflerini gerçekleştirmede kullanılmaması gerektiği üzerinde anlaştı. Nükleer endüstri iklim dostu olan Temiz Gelişme Mekanizması çerçevesinde kabul görmeyi umuyordu. Bunu yeşil ve çevre dostu olduğunu düşündükleri bir pakete sarmaya kalkmışlardı. Nükleer endüstriye bir diğer darbe de 2001 yılında BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda geldi ve dünya ülkeleri nükleer enerjiyi, sürdürülebilir bir enerji olarak tanımlamayı reddetti.

Kategoriler
Etiketler