26 Nisan 1986'da, Rus RBMK tasarımlı Çernobil nükleer enerji santrali reaktörlerinden birinde meydana gelen patlama ile dünya tarihinin en büyük nükleer felaketlerinden biri olan Çernobil nükleer felaketi meydana geldi.

Çernobil ve çocuklar

Çernobil nükleer felaketi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdinde oluşturulan nükleer kazalar klasifikasyon ölçeği olan INES sistemine göre, en yüksek derece olan 7 olarak tespit edildi.

Çernobil nükleer felaketi nedeni ile atmosfere Hiroşima ve Nagazaki atom bombalarından yüzlerce kez daha fazla radyasyon yayıldı.

Radyasyon en çok ilk on gün içinde yayıldı. Hava koşulları nedeni ile takip eden günlerde, bu etki, daha geniş bir coğrafyaya yayılım gösterdi. İskandinavya, Yunanistan, Fransa ve İngiltere etkilenen bölgeler arasındaydı.

Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya sınıraları içinde 125.000 ve 150.000 km2’lik bir alanda radyasyon etkisi nedeni ile insanların tahliyesi, arazi kullanımı ve gıda üretimi konusunda ciddi kısıtlama rejimlerini gerçekleştirildi.

Çernobil’den etkilenen alan, yaklaşık olarak Bangladeş büyüklüğünde ve Hollanda'nın yüzölçümünün 5 katı kadar geniş.

Çernobil nükleer felaketi sırasında, felaketten etkilenen alanda 3 milyonu çocuk olan 7 milyon insan yaşıyordu. Felaket sonrası, 350.000 insan yaşadıkları yerden tahliye edildi.

Greenpeace tarafından 2006 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, Beyaz Rusya ulusal kanser istatistiklerine göre Çernobil nükleer felaketi kaynaklı, 270.000 kanser ve 93.000 ölümcül kanser tespit edildi.

2002 yılında, Beyaz Rusya hala devlet bütçesinin %6.1’ini Çernobil etkileri için harcıyor.

Beyaz Rusya’nın Çernobil nükleer felaketinden kaynaklı zararların tazmini için ayırdığı ekonomisinin 2016 yılına kadar 235 milyar dolar olması öngörülüyor.

Ukrayna’da, 18.000km2’lik tarımsal alan yüksek oranda radyasyondan etkilendi.

Çernobil nükleer felaketinden 29 yıl sonra da, hala nükleer enerji en tehlikeli enerji üretim biçimi. Teknolojisi ne olursa olsun, riskin sıfırlanamadığı bir enerji üretim biçimi. Yeni jenerasyon nükleer reaktörler hala güvenli değil. Beklenmeyen teknolojik hatalar, işletme hataları, şeffaf olmayan nükleer enerji endüstrisi, ekonomik ve politik baskılar ile nükleer enerji santrallerine yönelik sabotaj ve terrorist saldıır potansiyelleri, nükleer enerjinin güvenli ve emniyetli olmadığını bizlere gösteriyor.

Çernobil ve Fukuşima gibi büyük yıkıcı nükleer felaketlerin yanı sıra, küçük ve orta ölçekli nükleer felaketlerin neden olduğu çevresel, sosyal ve ekonomik yıkım ve zararların tazmin edilmesi, giderilmesi için hala uluslararası alanda etkili sorumluluk mekanizmaları kurulmuş değil.

En çok zarar göreni çocuklar ve gelecek kuşaklar

Nükleer felaketlerden en çok çocuklar zarar görüyor. Enerji politikasında, nükleer enerji gibi tehlikeli enerji üretimini tüm dünyada terk edilmesi ve Türkiye gibi henüz nükleer enerji santrali olmayan fakat nükleer enerji planları olan ülkelerin ise nükleer enerji planlarını iptal etmesi en çok çocukların geleceği için zorunlu.

Çernobil felaketi ve çocuklar

9 yaşındaki Nastya Eremenko, 3 yaşındayken uterus ve akciğerlerinde metastases kanseri teşhis edildi.

Çernobil Felaketi ve çocuklar

Bu çocuk parkı, Çernobil nükleer patlamasından 3 gün sonra 50.000 insanın tahliye edildiği Pripyat kasabasından. Kazadan sonra bu alan da yaşamdan izole edilen kapalı bölgeler arasında.

Çernobil Felaketi ve Çocuklar

Çernobil nükleer felaketi, muazzam bir alanda tarımsal arazilere de zarar verdi. Nükleer felaket, yıllardır, bu alanlarda arazi kullanımı ve gıda üretimi konusunda tedbir politikaları uygulanmasına neden oldu. Bu fotoğrafın çekildiği bölgede, toprakta hala hastalıklı bitki ve gıdalar yetişiyor. Bu nedenle bölgedeki insanlar, temiz gıda tüketimi için devletten maddi destek almak zorunda.Pavel Kurbatov, Beyaz Rusya'da Buda Kosheleva'da yaşıyor. Çernobil nükleer felaketi sonrası iki kez göz kanseri teşhis edildi.Çernobil nükleer felaketi, muazzam bir alanda tarımsal arazilere de zarar verdi. Nükleer felaket, yıllardır, bu alanlarda arazi kullanımı ve gıda üretimi konusunda tedbir politikaları uygulanmasına neden oldu. Bu fotoğrafın çekildiği bölgede, toprakta hala hastalıklı bitki ve gıdalar yetişiyor. Bu nedenle bölgedeki insanlar, temiz gıda tüketimi için devletten maddi destek almak zorunda.6 yaşındaki Darya Zakhancuk'un kalp bozukluğu var. Çernobil'in Çocukları Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, sadece Beyaz Rusya'da Çernobil nükleer felaketinden kaynaklı zararlar nedeni ile 7000'den fazla çocuğun kalp operasyonu için beklediğini söylüyor.Bu çocuk parkı, Çernobil nükleer patlamasından 3 gün sonra 50.000 insanın tahliye edildiği Prypiad kasabasında. Kazadan sonra bu alan da yaşamdan izole edilen kapalı bölgeler arasında.

Harekete geç

Hayatımızı tehdit eden nükleer santrallere karşı #Yaşamakİstiyorum demek için buraya tıkla, kampanyamıza katıl.