Ren energi for en bærekraftig framtid

Olje og gass er Norges største kilde til klimagassutslipp. Vi må stanse forurensende oljeboring som skader klima og natur, og satse på fornybar energi.