Energi

Norsk olje og gass slipper hvert år ut over 500 millioner tonn CO2 i utlandet – ti ganger mer enn alle andre norske utslipp til sammen. Vi krever stans i forurensende oljeboring i sårbar og verdifull natur, og en grønn og rettferdig omstilling.

Solen går ned bak gassplattform i Nordsjøen.
© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/carbon-dioxide" title="carbon dioxide icons">Carbon dioxide icons created by Freepik – Flaticon</a>

500 mill.

tonn CO2 slippes ut årlig når norsk olje og gass forbrennes i utlandet

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/fossil-fuel" title="fossil fuel icons">Fossil fuel icons created by Freepik – Flaticon</a>

75 %

av alle klimagassutslipp stammer fra fossil energi.

>7 mill.

mennesker dør en tidlig død på grunn av forbrenning av fossilt brennstoff

Problemet med fossil energi

Fossil energi er en samlebetegnelse på energiproduksjon basert på olje, kull og gass. Fossile brensler regnes som en ikke-fornybar energikilde. Bruk og produksjon av fossil energi er hovedgrunnen til at verden står i en klimakrise. I tillegg forurenser oljeboring sårbar natur, blant annet gjennom utslipp av store mengder giftige kjemikalier. FN har flere ganger påpekt at Norge er det landet i verden som er best egnet til å fase ut sin oljeproduksjon på en rettferdig måte, og omstille arbeidskraften til å bli ledende innen fornybar energi. Skal vi satse fornybart eller tviholde på forurensende oljeboring i Arktis?

Lær mer om sakene

Hva vi gjør for å begrense klimaendringene

Klimaforskerne har slått fast at verden allerede har funnet mer olje, kull og gass enn vi kan bruke om vi skal unngå de mest alvorlige klimaendringene. Vi jobber for mer fornybar energi som tar hensyn til naturen og menneskerettighetene. Her i Norge jobber Greenpeace for å stoppe planene om oljeboring i sårbare Arktis – den viktigste klima- og miljøsaken i Norge.

Greenpeaceaktivister protesterer mot oljeboring i Arktis.