อำนาจนิยมที่ไม่นิยมกฎหมาย PRTR

กระบวนการตรวจสอบโรงงาน-ความปลอดภัย ช่องโหว่ของกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม และความจำเป็นต้องมีกฎหมายการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR)