V únoru jsme informovali o tom, že firma Asia Pulp & Paper (APP) těžící dřevo pro celulózu zastavila v rámci svého koncernu veškeré nelegální odlesňování indonéského pralesa a zavázala se ochraňovat zbývající plochy deštného lesa.

Avšak v Indonésii je další dřevařská společnost, která nyní stojí v čele drastického odlesňování: APRIL.

Asia Pacific Resources International Holdings Limited, neboli APRIL, je druhým největším producentem papíru a celulózy. Jeho webové stránky pyšně hlásají: „Jděte do supermarketů, papírnictví, knihkupectví či jiných obchodů v desítkách zemí a s největší pravděpodobností zde narazíte na výrobek naší společnosti APRIL.“

Výsledky, které za sebou APRIL v oblasti ochrany pralesa zanechává, jsou však skličující. Již se jí podařilo zničit sumaterský deštný prales, který je mimo jiné přirozeným životním prostředím pro sumaterského tygra, znepřátelit si místní komunity a dlouhodobě neplnit své proklamované cíle stát se 100 % závislou pouze na vláknech z vlastních plantáží.

Společnost v návaznosti na oznámení APP na svých stránkách uveřejnila vlastní shovívavé prohlášení týkající se ochrany deštných pralesů, kde se mimo jiné můžeme dočíst:

„Nejde nám o odlesňování pralesů… Termínu odlesňování je kritikou pravidelně používáno k  popisu našich aktivit v Indonésii. Je to velice emotivní slovo, které dělá dobré novinové titulky, ale neodráží skutečná fakta.“

Dobrá, podívejme se tedy na některé skutečnosti.

Aktuální vládní údaje ukazují, že neuvěřitelných 60 % dřevěných vláken určených k dalšímu zpracování firmou Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) v Indonésii, které firmě dodává koncern APRIL, pochází ze dřeva z deštného pralesa. Na rok 2013 má společnost APRIL naplánováno zničení dalších 60 000 hektarů pralesa, což je území odpovídající téměř velikosti Singapuru, aby nakrmila své dřevozpracující závody na Sumatře.

Sumaterský tygr

Přesto je na aktivitách APRIL alespoň trocha snahy o udržitelný přístup, firma je totiž překvapivě stále součástí „předního světového obchodního sdružení zabývajícího se udržitelným rozvojem“ Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj (WBSCD).

Při vstupu do WBSCD před několika lety prohlásil výkonný ředitel APRIL, že „vytvoří plantáže sloužící k ochraně lesů s vysokou ochranářskou hodnotou a nabídne tak řešení problému indonéského odlesňování“. Rada oslavila závazek firmy APRIL vůči WBSCD a uvedla, že společnost se „představila jako průmyslový vůdce na místní i mezinárodní úrovni.“

Realita nicméně ukazuje, že APRIL je především vůdcem na poli odlesňování indonéských pralesů za účelem získávání celulózy. V minulých dnech východoasijská pobočka organizace Greenpeace zaslala mapy zachycující odlesňování, které můžete vidět níže, a dopis zákazníkům firmy APRIL. Mapy ukazují oblasti, kde společnost v poslední době zničila několik tisíc hektarů pralesa a rašelinišť – oblasti, které představují životní prostředí pro kriticky ohroženého sumaterského tygra.

APRIL je nyní největším ničitelem indonéských deštných pralesů

Členství společnosti APRIL ve WBSCD Forestry Solutions Group (Skupina zabývající se otázkou ochrany pralesů) je výsměchem cílům této organizace „chránit a zachovat hodnotné lesy… posílit důvěru spotřebitelů a zainteresovaných stran v oblast lesního hospodářství“.

Z tohoto důvodu vyzvalo Greenpeace organizaci WBSCD k pozastavení platnosti členství APRIL, dokud ta neobjasní své konání.

Společnost APP se zavázala ukončit svou účast na odlesňování pralesů, APRIL na to však nebere žádné ohledy a pokračuje ve své dosavadní činnosti. Jejich neochota změnit směr svého jednání přispívá ke zhoršování reputace indonéského průmyslu s papírem a celulózou na světovém trhu.

Připomíná mi to dětskou knížku Dr. Seusse „The Lorax“, o které se mi nedávno zmínil jeden z kolegů. Příběh vypráví o chamtivém průmyslníkovi, který kácel všechny stromy, dokud nepadl i poslední z nich, poté jeho podnik zkrachoval. Nedokázal naslouchat varovným signálům.

Jak dlouho to bude trvat společnosti APRIL? Moudrý obchodník, který takovou společnost řídí, by měl varováním naslouchat.

Bustar Maitar, vedoucí pralesní kampaně Greenpeace Jihovýchodní Asie