Kabinet, zet de crisis-miljarden groen en eerlijk in!

Miljarden euro’s worden nu vrijgemaakt. Ik wil dat deze noodinvesteringen slim gebruikt worden: we houden niet de grote vervuilers uit de wind, maar we zetten ons geld in om mensen en natuur te beschermen. Zo pakken we samen de problemen van vandaag én van morgen aan.

Hoe wil jij dat morgen eruit ziet?

De coronacrisis heeft veel mensen aan het denken gezet. Willen we terug naar een maatschappij waarin grote bedrijven het voor het zeggen hebben? Een wereld waarin welvaart boven welzijn gaat? Of gebruiken we de crisis-miljarden die worden vrijgemaakt om Nederland een heel stuk groener en eerlijker te maken?

Bij eerdere crises zagen we dat vervuilende en verwoestende industrieën zo snel mogelijk weer op stoom werden gebracht. Kabinet, laten we afspreken dat we de staatssteun dit keer slimmer gebruiken. Dus niet alleen de problemen van vandaag oplossen, maar óók de problemen van gisteren en morgen, die gewoon doordenderen. Zoals de klimaatcrisis. Samen maken we het verschil!

Samen vragen we het kabinet om met ons deze afspraken te maken

Afspraak 1: Kies voor mensen, niet voor multinationals

Afspraak 1: Kies voor mensen, niet voor multinationals

Deze crisis draait om mensen, niet om aandelen. Worden bedrijven financieel gesteund door de samenleving? Dan mag er niemand ontslagen worden. En zorg ook voor zekerheid bij flex-werknemers en ZZP-ers.

Afspraak 2: Zet groene en sociale banen voorop

Afspraak 2: Zet groene en sociale banen voorop

Nieuwe windmolens schieten als paddestoelen uit de grond en we leggen daken vol met zonnepanelen. Al dat werk draait op mensen. En ondertussen waarderen we – meer dan ooit – de helden die onze zorg draaiend houden en onze kinderen onderwijzen. Laten we juist nu investeren in groene en sociale banen.

Afspraak 3: Investeer in onze planeet

Afspraak 3: Investeer in onze planeet

Deze aarde is alles wat we hebben. Daarom is een economie nodig die de harmonie tussen mensen, dieren en natuur niet verstoort. Dit betekent dat alle financiële steun in lijn moet zijn met het Klimaatakkoord van Parijs en de internationale regels om de natuur wereldwijd te beschermen en te herstellen.

Afspraak 4: Luister naar de wetenschap

Afspraak 4: Luister naar de wetenschap

Medici, klimaatpanels en gerenommeerde wetenschapsinstituten vertellen ons dagelijks hoe het met de wereld gaat. Dankzij hun gedegen onderzoek weten we wat er nodig is om problemen te kantelen. We kennen de oplossingen, nu is het tijd daarin te investeren.

teken de oproep aan het kabinet