Over Greenpeace

Greenpeace is een onafhankelijke, internationaal opererende milieuorganisatie die zich inzet voor een groene, vreedzame planeet. We zijn mensen met een missie. Met en namens miljoenen wereldverbeteraars zoals jij gaan we de confrontatie aan met grote bedrijven en overheden. Samen hebben we de kracht, kennis en het lef om grote milieuproblemen bij de wortels aan te pakken. Samen maken we het verschil.

Bekijk ook onze jaarverslagen, statuten, reglement, organigram of het overzicht van de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Onze kernwaarden

Vreedzaam

Greenpeace is principieel vreedzaam. Al onze acties zijn geweldloos, ook als ze uitdagend zijn.

Moedig

We durven eerlijk te zijn over de grenzen van de draagkracht van onze aarde. Greenpeace toont lef. We zijn als getuige aanwezig op de plek van de misstand en beschermen de planeet met lijf en leden.

Open en vasthoudend

Greenpeace is creatief en vasthoudend in het aankaarten van milieumisstanden en gaat de dialoog aan over probleem en oplossing om te komen tot een leefbaar milieu. We geven niet op tot onze doelen zijn bereikt.

Onafhankelijk

Greenpeace wordt gesteund door individuele supporters. We zijn politiek en religieus onafhankelijk en accepteren geen giften van bedrijven of subsidies van overheden.

Samenwerkend

Greenpeace gelooft in de kracht van grote groepen mensen die samen een omslag kunnen bewerkstelligen. De toekomst van het milieu ligt in de handen van miljoenen mensen over de hele wereld die onze overtuiging delen. Samenwerkend met anderen kunnen we milieuproblemen aanpakken en oplossen.

Greenpeace in bullet points:

Campagnes

Alle kantoren spreken samen af welke campagnes Greenpeace de komende jaren gaat voeren. Hoe, dat kan in elk land weer anders zijn. In Japan moet je nu eenmaal anders actievoeren tegen de walvisjacht dan in Nederland. Greenpeace International coördineert de wereldwijde campagnes. Greenpeace Nederland heeft meer donateurs dan veel andere kantoren en kan dus meer geld en menskracht bijdragen aan die gezamenlijke campagnes.

Inkomsten

Greenpeace is onafhankelijk. Daarom accepteren we geen giften van bedrijven of subsidies van overheden. Onze inkomsten krijgen we vooral van onze donateurs. Ook de Nationale Postcode Loterij schenkt ons elk jaar een mooi bedrag.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

ANBI

Greenpeace is volgens de Belastingdienst een ‘algemeen nut beogende instelling’.

Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Je geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen! Bovendien kun je als donateur zelf je gift aan Greenpeace aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer over ANBI vind je op www.anbi.nl

Fiscale gegevens

IBAN: NL89 TRIO 0338 8885 00
RSIN (btw/fiscaal nummer): NL004882738B01
KVK nummer : 41198809
ANBI nummer: 4882738

Adresgegevens

Stichting Greenpeace Nederland

NDSM-Plein 32 1033 WB Amsterdam
Postbus 3946 1001 AS Amsterdam
Supporter Care: 0800-4223344 (gratis)
Receptie: +31 (0)20 626 1877

Contact

Heb je een andere vraag? Neem contact met ons op.