Thema’s Greenpeace

De natuur- en klimaatcrisis laat wereldwijd haar sporen achter. Gelukkig hoeven we niet machteloos toe te kijken, we weten precies wat we moeten doen: stoppen met fossiele brandstoffen, onze bossen en oceanen beschermen en onze landbouw verduurzamen.

Greenpeace zet zich met hart en ziel in voor een groene, vreedzame en rechtvaardige wereld. We onderzoeken, agenderen, overtuigen bedrijven en regeringen en voeren actie voor échte oplossingen. Daarmee bereiken we belangrijke en grootste successen voor de natuur. Samen met wetenschappers, milieuorganisaties en lokale gemeenschappen. Samen met jou.

Thema’s van Greenpeace

Klimaat

De aarde warmte op, omdat we  broeikasgassen blijven uitstoten. Het leidt tot extreem weer; bosbranden, overstromingen en orkanen. Diersoorten sterven uit en mensen migreren massaal. De directe oorzaak hiervan ligt bij het winnen en verbranden van olie, kolen en gas. De grootste slachtoffers zijn de mensen die het minst bijdragen aan de klimaatcrisis. Greenpeace zet zich in voor groene oplossingen, verduurzaming bij de grootste vervuilers en de bescherming van mensen aan de frontlinie van klimaatverandering.

>>Grote vervuilers
>>Klimaatrechtvaardigheid
>>Energie

Actievoerder natuurzaak

Natuur

Het voortbestaan van ontelbare planten- en diersoorten staat op het spel. Dat komt onder andere door klimaatverandering, stikstofuitstoot, (diepzee-)mijnbouw en ontbossing. Daarmee brengen we ook onszelf in gevaar. Verschillende planten-, bomen- en diersoorten houden de aarde in balans. Ons doel is om waardevolle ecosystemen te beschermen en te herstellen. Greenpeace zet zich in voor gezonde bossen, vitale natuur en levende oceanen. Een veilige omgeving voor al het prachtige leven op onze planeet.

>>Stikstofcrisis
>> Bossen
>> Oceanen

En dan… Succes!

Met protestacties, onderzoek, petities, demonstraties en onderhandelingen zorgen we al sinds 1971 voor een gezondere planeet. Enkele van ons meest recente successen zijn het oceanenverdrag, de bossenwet en een verbod op privévluchten op Schiphol.