Samenwerking Postcode Loterij en Greenpeace

We nemen principieel geen geld aan van overheden of bedrijven om onze onafhankelijkheid te waarborgen. De Postcode Loterij gaat met geen van de goede doelen een sponsorovereenkomst aan en daarom accepteren we deze bedragen. Greenpeace is dus vrij in het besteden van het geld en het communiceren over het verkregen bedrag. Een fijne samenwerking!

Meer weten of meedoen?

Wil je meer informatie over de Nationale Postcode Loterij en de goede doelen die ze steunt, of spreekt de combinatie van spelen en helpen je aan, kijk dan op postcodeloterij.nl. Natuurlijk kan je Greenpeace altijd even bellen via onze Supportercare op het nummer 0800-4223344.