APP, een van de grootste pulp- en papierbedrijven ter wereld, belooft een einde te maken aan ontbossing. Een hele opluchting voor alle mensen die afhankelijk zijn van de bossen, de Sumatraanse tijger en de orang-oetan. Greenpeace-onderzoek toont aan dat leveranciers van APP sinds 2009 per jaar zo’n 100.000 hectare regenwoud hebben vernietigd. Uiteraard spant het er nu om of APP zijn beloftes ook nakomt. Greenpeace zal het bedrijf op de voet blijven volgen.

Na jarenlange publieke druk en recente onderhandelingen met Greenpeace lijkt APP, oftewel Asia Pulp & Paper, het nu echt te menen. De afgelopen jaren voerden wij verschillende campagnes tegen bedrijven die papier en verpakkingsmateriaal afnamen van APP. Onder andere speelgoedmerken Mattel (Barbie) en Hasbro (Transformers) zeiden, onder druk van miljoenen supporters wereldwijd, hun contracten op. Ook Unilever, Douwe Egberts, ING en Infinitas Publishing, waartoe de Nederlandse uitgeverij Noordhoff behoort, verbraken alle banden met het bedrijf.

Toezeggingen van APP

Wat houdt de toezegging van APP precies in? Het bedrijf belooft onder andere geen bos meer te kappen, ook geen veenbos. De veenbossen van Indonesië zitten boordevol koolstof. Wanneer het veen wordt drooggelegd of in brand gestoken voor de aanleg van plantages ontsnapt die koolstof. In aanraking met zuurstof ontstaat het broeikasgas CO2, dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Door de snelle uitbreiding van de pulp-, papier- en palmolie-industrie werd de afgelopen jaren zo veel bos gekapt dat Indonesië in 2007 op de derde plaats kwam van landen in de wereld die de meeste broeikasgassen uitstoten.

Volgende papierproducent

Greenpeace roept nu ook APRIL, na APP de grootste pulp- en papierproducent in Indonesië, en de Indonesische overheid op gelijke stappen te zetten om ontbossing te stoppen. De overheid moet niet alleen geen nieuwe kapvergunningen meer uitgeven, maar ook bestaande vergunningen herzien. En ten eerste moet er beter voor gezorgd worden dat bestaande boswetten worden nageleefd, iets wat nu nog vaak niet het geval is. Alleen de gebundelde krachten van de Indonesische overheid, de industrie en maatschappelijke organisaties kunnen het tij keren en het uitsterven van prachtige dieren als de Sumatraanse tijger voorkomen.

 

 

aap

Bossen zijn van levensbelang

Bossen zijn prachtig en van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij.

Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt. Lees meer >>