Eind vorig jaar pochte de nieuwe Braziliaanse regering nog dat de ontbossing in de Amazone opnieuw was afgenomen. Gisteren maakte ze met een stuk minder bombarie bekend dat de nieuwe schattingen een stijging van de ontbossing laten zien. In de staat Maranhão is maar liefst 121 procent meer bos tegen de vlakte gegaan.

Ontbost gebied in de Amazone

De schattingen zijn gebaseerd op informatie van het satellietsysteem DETER dat twee keer per jaar ontbossing van de Amazone in kaart brengt. Tussen augustus 2012 en februari 2013 zou er 26,82 procent meer bos gekapt. In de staat Maranhão in het noordoosten van Brazilië zelfs 121 procent meer, op de voet gevolgd door Tocantins met 110 procent. De stijgende ontbossing kan direct worden toegeschreven aan het nieuwe beleid voor de Braziliaanse bossen.

President Dilma Rousseff keurde vorig jaar een nieuwe boswet goed die het voor landeigenaren veel makkelijker maakt ongestraft grote stukken bos te kappen en instanties inperkt die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van milieuwetten. Dankzij deze nieuwe boswet – tot stand gekomen onder druk van de lobby van grootgrondbezitters-  is het zeer aannemelijk dat de komende jaren alleen nog maar meer Amazonewoud tegen de vlakte gaat voor landbouw of andere doeleinden. Dit is precies waar Greenpeace en andere NGO’s voor hebben gewaarschuwd toen de nieuwe boswet werd afgezwakt.

Greenpeace werkt al jaren voor het behoud van de Amazone. Bossen zijn niet alleen prachtig, maar ook van levensbelang voor de dieren en mensen die van de bossen afhankelijk zijn en voor het klimaat.  Mede dankzij onze campagnes verhandelen grote sojahandelaren en slachthuizen geen producten meer waarvoor de Amazone wordt gekapt. Samen met andere Braziliaanse maatschappelijke organisaties startte Greenpeace ook een burgerinitiatief voor een wet die een einde maakt aan de vernietiging van de Amazone. Voor het burgerinitiatief zijn 1,4 miljoen handtekeningen van Braziliaanse kiezers nodig. We hebben er al ruim 800.000!

 

 

aap

Bossen zijn van levensbelang

Bossen zijn prachtig en van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij.

Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt. Lees meer >>