Ondanks de volksverlakkerij van Volkswagen zijn EU-politici toch weer gezwicht voor de lobby van de auto-industrie. Autoproducenten hebben toestemming gekregen om de emissiestandaarden met maar liefst 210 procent te overschrijden tot 2020. Na 2020 wordt dit 50 procent.

Met deze grove overschrijding van de normen brengen autoproducenten doelbewust de gezondheid van alle EU-burgers in gevaar. In plaats van autoproducenten te straffen voor het liegen en bedriegen, kiezen EU-overheden er opnieuw voor om winsten van autobedrijven boven het beschermen van burgers en milieu te zetten.

UPDATE 4-11-2015: Ook leugens over CO2-emissies

De bodem van de beerput bij Volkswagen lijkt nog niet in zicht. Het Duitse bedrijf heeft bekend dat het de CO2-uitstoot van zo’n 800.000 auto’s in Europa te rooskleurig heeft afgeschilderd. Greenpeace eist een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze van de autofabrikant.

Meer dan twee keer de norm

Bestaande EU-regels stellen dat auto’s niet meer dan 80 milligram stikstofoxiden (NOx) mogen uitstoten per kilometer. De uitzonderingen die onlangs zijn goedgekeurd, betekenen tot 2019 een verhoging tot 168mg/km. Stikstofoxiden kunnen astma veroorzaken en zijn jaarlijks verantwoordelijk voor duizenden sterfgevallen wereldwijd. Dieselmotoren in auto’s en vrachtwagens zijn verantwoordelijk voor een hoge uitstoot van stikstofoxiden.

 

Ook al die vervuilende auto’s zat? Maak een klimaatafspraak met Mark Rutte:

Ik pak het OV! 

Vals spel

Het echte schandaal is uiteindelijk dat onze politici burgers niet beschermen, maar luisteren naar de autolobby. De auto-industrie die in plaats van daadwerkelijk schonere auto’s te maken haar energie stopt in het omzeilen van tests. De auto-industrie gebruikt nu het eigen bedrog als middel om de normen naar beneden bij te spellen.

Uitstoottests

Het schandaal kwam op 18 september aan het licht toen de Amerikaanse overheid bekendmaakte dat dieselauto’s van Volkswagen met behulp van software tot 40 keer meer vervuilend zijn dan in laboratoriumtests. In eerste instantie leek het te gaan om 480.000 Amerikaanse auto’s; later gaf Volkswagen toe dat er 8 tot 11 miljoen dieselauto’s doelbewust ontworpen zijn om uitstoottests te misleiden.

Schoner voor het klimaat?

De auto-industrie heeft dieselauto’s gepromoot als een manier om CO2 te besparen. Met behulp van illegale software zette Volkwagen zijn dieselauto’s ook weg als schoner en efficiënter. De realiteit blijkt weerbarstiger: wie echt schonere dieselauto’s wil maken, maakt een minder efficiënte auto. En dat doet dan weer de voordelen voor het klimaat teniet.

 

Niet alleen Volkswagen…

Onafhankelijke tests laten nu duidelijk zien dat veel automerken een stuk minder efficiënt en veel vervuilender zijn dan de officiële cijfers tot nu toe lieten zien. De organisatie Transport & Environment komt met schokkende bevindingen: auto’s van Mercedes, BMW en Peugeot verbruiken 50 procent meer brandstof dan officiële cijfers aangeven. Gemiddeld verbruiken Europese auto’s 40 procent meer brandstof dan beloofd.

Meer dan alle Noordzee-olie

Dit betekent niet alleen dat een doorsnee automobilist € 400 meer aan brandstof kwijt is, maar ook meer luchtvervuiling en CO2-uitstoot. Ondanks herhaaldelijke beloftes van autoproducenten om de uitstoot te beperken, zijn auto’s momenteel verantwoordelijk voor 15 procent van de totale Europese CO2-uitstoot. Berekeningen van Greenpeace laten zien dat wanneer auto’s zo efficiënt zouden zijn als autofabrikanten claimen we per dag wereldwijd 4,7 miljoen vaten olie zouden besparen. Dat is meer dan de totale olieproductie in de Noordzee.

Niet te vertrouwen

De auto-industrie heeft herhaaldelijk laten zien dat ze niet te vertrouwen is met de bescherming van onze gezondheid en het verminderen van de brandstofconsumptie. Zelfs nadat de industrie wordt betrapt op grootschalige list en bedrog gaat de lobby door alsof er niets is gebeurd. Het is aan ons allen om ervoor te zorgen dat politici ons gaan beschermen en niet alleen winsten van de industrie. Het EU-parlement kan deze rampzalige deal nog blokkeren en eisen dat autoproducenten zich aan de regels houden.

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>